25/05/2024

Συνέχεια της από 1 Φεβρουαρίου 2013 διακοπείσας συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 14η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της από 1 Φεβρουαρίου 2013 διακοπείσας συνεδρίασης:

1.Λήψη Απόφασης για συνεργασία του Δήμου με εξουσιοδοτημένο Κέντρο Ανακύκλωσης Οχημάτων (ΟΤΚΖ).

2.Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας («ΜΕΡΙΜΝΑ»)”.

3.Συμμετοχή ή μη του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου ελιάς, για το έτος 2013.

4.Γνωμοδότηση για εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως στο Λουτράκι.

5.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 357/2012 Α.Δ.Σ., περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π., ετών 2000-2008, στη Δ.Κ. Ισθμίας.

6.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, έτους 2011, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

7.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης και νεκροταφείου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

8.Συγχώνευση 6ης δόσης του αριθμ. 475/2006 χρηματικού καταλόγου, διαγραφή 1ης δόσης από τον αριθμ. 195/2004 χρηματικό κατάλογο και επαναβεβαίωση ως 10η δόση για την ιδιοκτησία (8) της 6/1998 Πράξης Αναλογισμού στους Αγ. Θεοδώρους.

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας – Λίμνης Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας (τμήμα Β’ και τμήμα Δ’)” (αρ. μελ. 169/2003).

10.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Φεβρουάριος 2013).

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *