Συνέχεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα

0

Συνέχεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

 ΜικρογραφίαΠρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 5η Νοεμβρίου 2012, ημέραΔευτέρακαι ώρα6:00 μ.μ.για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της από 29 Οκτωβρίου 2012 διακοπείσας συνεδρίασης:

 

 

1.Λήψη Απόφασης περί ενεργειών αντιμετώπισης ζητημάτων υδροδότησης περιοχής Σχίνου – Τ.Κ. Πισίων (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΛΠ).

 

2.Εξέταση αιτήματος ΜΑΛΟΥΣΑΡΗ Ευθύμιου για χορήγηση άδειας εκσκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή «Κόκκινη Σπηλιά» της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

3.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2013-2014 (Εισηγητής: κ. Κακούρος – Αντιδήμαρχος)

 

4.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 185/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί καταβολής ή μη από τον Δήμο οφειλών προς τρίτους της λυθείσας και υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.) (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης – Αντιδήμαρχος)

5.Αποδοχή φοιτητή ΣΙΩΚΟΥ Παναγιώτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για άσκηση δίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης – Αντιδήμαρχος)

 

6.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης – Αντιδήμαρχος)

 

7.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2012, του ν.π.δ.δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)” (Εισηγητής: κ. Λόης – πρόεδρος ν.π.)

 

8.Αποδοχή και κατανομή εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 από οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου (μέρος δ’ δόσης). Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης – Αντιδήμαρχος)

 

9.Δέσμευση για εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2013 για την εκτέλεση α)της υπηρεσίας “Συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου για το έτος 2013 και προμήθεια ανταλλακτικών”, β)της προμήθειας “Προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης, έτους 2013” (Εισηγητής: κ. Μουζάκης – Αντιδήμαρχος)

 

10.Έγκριση πιστώσεων για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Γαλότα” Ισθμίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Σπανός – Πρόεδρος Δ.Κ.)

 

11.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Άνω Καρμπουνάρι” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Μπάκος – Πρόεδρος Δ.Κ.)

 

12.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Κατουνίστρα” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Μαρίνης – Αντιπρόεδρος Δ.Κ.)

 

13.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σκάρπα – Δροσιά” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Μπάκος – Πρόεδρος Δ.Κ.)

 

14.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγήτρια: κα Δέδε Βλαστάρη – Πρόεδρος Δ.Κ.)

 

15.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σέσι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγήτρια: κα Δέδε Βλαστάρη – Πρόεδρος Δ.Κ.)

 

16.Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)” (Εισηγητής: κ. Λόης – πρόεδρος ν.π.)

 

17.Λήψη Απόφασης για εκποίηση άχρηστων κινητών πραγμάτων του Δήμου (Εισηγητής: κ. Μουζάκης – Αντιδήμαρχος)

 

18.Αντικατάσταση κ. ΔΕΔΕ Γεωργίου από μέλος & Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”, λόγω παραίτησης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

19.Χορήγηση ή μη άδειας λαϊκής αγοράς σε παραγωγό, άνευ θέσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

20.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2009).

 

21.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)” (αρ. μελ. 93/2009)

 

22.Εξέταση αιτήματος ΜΟΥΡΚΙΔΗ Αντωνίου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων του ΚΟΚ επονόματι ΜΟΥΡΚΙΔΟΥ Μαρίας.

 

23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων του ΚΟΚ, έτους 2008, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

 

24.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ετών 1998 – 2008 στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.

 

25.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου, ετών 2000 – 2010 στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.

 

26.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας νεκροταφείου & δικαιώματος χρήσης τάφων τετραετούς ταφής στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων .

 

27.Εξέταση αιτήματος ΜΑΡΓΕΤΗ Άγγελου & Ελυθερίας για διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, επονόματι ΜΑΡΓΕΤΗ Κων/νου.

 

28.Εξέταση αιτήματος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίας για διαγραφή οφειλής της από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

 

29.Απαλλαγή & μεταβίβαση ή μη οφειλών από τέλη ύδρευσης.

 

30.Εξέταση αιτημάτων για επιστροφή ποσών από τέλη ύδρευσης & Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 

31.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Νοέμβριος 2012).

 

 

 

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

 

 

 

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *