24/04/2024

Στις 21 Σεπτεμβρίου η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Καναδά

0

Την ενεργοποίηση της μεταξύ τους συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου στις 21 Σεπτεμβρίου συμφώνησαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς, ανοίγοντας το δρόμο για να τεθεί σε ισχύ πάνω από το 90% της συμφωνίας CETA.

 

«Σε συνάντηση στην G20 στο Αμβούργο, επιβεβαιώνοντας την κοινή μας δέσμευση σε ένα διεθνές εμπορικό σύστημα υποκείμενο σε κανόνες, συμφωνήσαμε να ορίσουμε την ημερομηνία τηε 21ηε Σεπτεμβρίου 2017 για την έναρξη της υπό όρους εφαρμογής της συμφωνίας, επιτρέποντας να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν την ημερομηνία αυτή», ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

«Με το να είμαστε ανοιχτοί ο ένας με τον άλλο, με το να εργαζόμαστε στενά με αυτούς που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, θα σχηματίσουμε και θα αξιοποιήσουμε την παγκοσμιοποίηση», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.

Η συμφωνία θα τεθεί οριστικά σε ισχύ αφού και τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κοινοβούλιά τους την εγκρίνουν.

Τι αλλάζει με τη CETA

Εμπορευματικές συναλλαγές:

Από την πρώτη μέρα εφαρμογή, η CETA θα καταργήσει σχεδόν όλους τους υφιστάμενους δασμούς ύψους 400 εκατ. ευρώ για τα προϊόντα που προέρχονται από την ΕΕ. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι περιορισμοί στην ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, δημόσιες υπηρεσίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και στον τομέα των μεταφορών.

Ορισμένα γεωργικά προϊόντα που θεωρούνται ευαίσθητα, είτε θα υπόκεινται σε ποσοστώσεις ( γαλακτοκομικά), είτε θα αποκλείονται πλήρως ( πουλερικά και αυγά).

Εκτός από τη μείωση των δασμών, προβλέπεται η αμοιβαία αναγνώριση των αποκαλούμενων «πιστοποιητικών αξιολόγησης της συμμόρφωσης» για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που θα συμβάλλει στην μείωση του κόστους για τους παραγωγούς.

Το εμπόριο στον τομέα υπηρεσιών:

Καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τους Eυρωπαίους παρόχους υπηρεσιών σε πολλούς τομείς, θαλάσσιες υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες και μηχανική έως περιβαλλοντικές υπηρεσίες και λογιστική.

Δημόσιες συμβάσεις:

Ο Καναδάς ανοίγει τους δημόσιους διαγωνισμούς του στις επιχειρήσεις της ΕΕ που θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν πρoσφορές για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών όχι μόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο επαρχιών και δήμων του Καναδά.

Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων:

Ο Καναδάς συμφώνησε να εγγυηθεί την προστασία σε περισσότερες από 140 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις επισιτιστικών προϊόντων και ποτών, σε ισοδύναμο επίπεδο με αυτό που παρέχεται στην ΕΕ.

Οι ρήτρες για βιώσιμη ανάπτυξη συμπεριελήφθησαν στη συμφωνία με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Επενδύσεις:

Η CETA θεσπίζει το νέο σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων για την επίλυση των διαφορών επενδυτή-κράτους, που παρουσίασε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2015 και το οποίο έγινε αποδεκτό από την καναδική κυβέρνηση. Το νέο σύστημα εγγυάται το δικαίωμα των κυβερνήσεων της ΕΕ να προβαίνουν προς το συμφέρον των πολιτών τους, ενώ καθιστά επίσης δικαιότερη και διαφανέστερη την επίλυση τυχόν επενδυτικών διαφορών.

Στον τομέα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης:

Η Συμφωνία θα ενισχύσει τη διμερή συνεργασία ΕΕ- Καναδά σε ένα ευρύ φάσμα μη εμπορικών θεμάτων όπως : η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας , η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, η αειφόρος ανάπτυξη, η έρευνα και ο πολιτισμός.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *