18/07/2024

ΣτΕ: «Ναι» στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

0

ΣτΕ: «Ναι» στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

ΣΤΕΑπέρριψε η επιτροπή αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι ζητούσαν να ανασταλεί πράξη με την οποία επιμερίζονται τα ποσοστά αξιολόγησης των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ανά κλίμακα αξιολόγησης και ανά οργανική μονάδα.

Η επιτροπή αναστολών του ΣτΕ έκρινε ότι «τέτοιες πράξεις, που αφορούν την οργάνωση και ομαλή λειτουργία οργανικών μονάδων, δεν υπόκεινται σε αναστολή, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι λόγω σημαντικής ανεπανόρθωτης ή δυσεπανόρθωτης βλάβης».

Τέλος, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν πως πρέπει να απορριφθούν οι ισχυρισμοί των προσφεύγοντων, σύμφωνα με τους οποίους οι διατάξεις του νόμου 4250/14 είναι αντίθετες στα άρθρα 5 , 25 και 103 του Συντάγματος.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *