22/04/2024

Στέλνουν τη λυπητερή  σε 1,5 εκατ. ασφαλισμένους

0

Τα ειδοποιητήρια καταβολής εισφορών του ΕΦΚΑ είναι δισέλιδα με πλήρη στοιχεία για το καθαρό (εκκαθαρισμένο το 2015) φορολογητέο εισόδημα, τον ΑΜΚΑ, τις κρατήσεις ανά κλάδο, τη συνολική μηνιαία εισφορά που αναλογεί και με κωδικό εντολής πληρωμής
Τα ραβασάκια με τις νέες αυξημένες εισφορές του 2017 άρχισαν να αποστέλλονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε 1,5 εκατ. ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ. Οι ασφαλισμένοι θα έχουν το δικαίωμα να πληρώνουν έναντι και όχι όλο το ποσό κάθε μήνα. Ωστόσο, η έναντι πληρωμή θα έχει τσουχτερό τόκο 8%, δεν θα παίρνουν ασφαλιστική ενημερότητα και σε καμία περίπτωση δεν παγώνουν κατασχέσεις για παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Η πρώτη αυξημένη εισφορά θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 28/2/2017.
Τα ειδοποιητήρια καταβολής εισφορών είναι δισέλιδα με πλήρη στοιχεία για το καθαρό (εκκαθαρισμένο το 2015) φορολογητέο εισόδημα, τον ΑΜΚΑ, τις κρατήσεις ανά κλάδο, τη συνολική μηνιαία εισφορά που αναλογεί, και με κωδικό εντολής πληρωμής. Τα νέα ειδοποιητήρια περιλαμβάνουν τις τυχόν επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις για όσους δεν θα καταβάλλουν τα αναγραφόμενα ποσά, όπως και τα πιστωτικά υπόλοιπα για εκείνους που θα πληρώνουν παραπάνω. Στα ειδοποιητήρια δεν περιλαμβάνονται βεβαιωμένες οφειλές έως τις 31/12/2016, καθώς αυτές με ευθύνη του ΚΕΑΟ θα αποστέλλονται στους οφειλέτες και θα αναρτώνται στους προσωπικούς τους ατομικούς λογαριασμούς. Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στα στοιχεία και στο μητρώο του ΕΦΚΑ θα γίνεται με τους κωδικούς του Taxis, ενώ σε κάθε συναλλαγή θα αναγράφονται ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ.

Ως γνωστόν, οι νέες εισφορές ξεκινούν με ποσοστά 21,2% για τους αγρότες, 26,95% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 37,95% για τους επιστήμονες, με κατώτατα ποσά από 87 ευρώ τον μήνα για τους αγρότες με ετήσιο εισόδημα ώς 4.923 ευρώ, από 158 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα ώς 7.033 ευρώ και από 222 ευρώ για τους επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί).

Συνολικά μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταβληθούν πάνω από 200 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

100 εκατ. ευρώ πρέπει να συγκεντρωθούν από τις εισφορές των ασφαλισμένων του τέως ΟΑΕΕ (π.χ. έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές)

– 65 εκατ. ευρώ πρέπει να συγκεντρωθούν από τις εισφορές των ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι)

35 εκατ. ευρώ από τις εισφορές των ασφαλισμένων του τέως ΟΓΑ (αγρότες, κτηνοτρόφοι)

Τονίζεται ότι για τα μπλοκάκια (Δελτία Παροχής Υπηρεσιών) – μετά και την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου – ισχύουν τα εξής:
1. Για μισθωτούς με μπλοκάκι, πέφτει όλο το χαράτσι 26,95% μόνο στον εργαζόμενο για όποια αμοιβή παίρνει και εφόσον κόβει μπλοκάκι. Στην πράξη, ένας μισθωτός που έχει σύμβαση εργασίας με εργοδότη αλλά έχει παράλληλα και μπλοκάκι θα πληρώνει όπως και πριν τις εισφορές που του αναλογούν από τη μισθωτή του εργασία, δηλαδή 16% επί του μισθού, ενώ από 1/1/2017 θα πληρώνει και εισφορά σύνταξης 20% και 6,95% για ασθένεια (σύνολο 26,95%) επί της αμοιβής που παίρνει με το μπλοκάκι. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς, ακόμη και αν ο εργαζόμενος κόβει μπλοκάκι σε έναν εργοδότη για σταθερή απασχόληση κάθε μήνα.
2. Για τον εργαζόμενο που αμείβεται με μπλοκάκι από έναν εργοδότη, θα καταβληθούν εισφορές 27,1% επί του εισοδήματος το οποίο λαμβάνει, και συγκεκριμένα 20% για κύρια σύνταξη και 7,1% για ΕΟΠΥΥ. Η εισφορά 20% θα επιμεριστεί σε 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη. Η εισφορά 7,1% θα επιμεριστεί σε 4,7% για τον εργαζόμενο και 2,4% για τον εργοδότη (συνολικά, δηλαδή, 2/3 καλύπτει ο εργοδότης και 1/3 ο εργαζόμενος). Για τον εργαζόμενο που αμείβεται με μπλοκάκι από δύο εργοδότες, θα καταβληθούν εισφορές 27,1% επί του εισοδήματος που αποκτάται από τον εργοδότη Α και επιπλέον εισφορές 27,1% επί του εισοδήματος που αποκτάται από τον εργοδότη Β. Και οι δύο εισφορές αυτές θα επιμεριστούν μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Η εισφορά 20% θα επιμεριστεί σε 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη. Η εισφορά 7,1% θα επιμεριστεί σε 4,7% για τον εργαζόμενο και 2,4% για τον εργοδότη.
3. Οι απασχολούμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να αναγράφουν στην απόδειξη που κόβουν στον έναν ή και στον δεύτερο εργοδότη τους ότι η επιχείρηση στην οποία παρέχουν υπηρεσίες υπόκειται σε καταβολή εργοδοτικής εισφοράς. Οι εισφορές πληρώνονται από τους εργαζομένους αν ο εργοδότης δεν τους γράψει στην ΑΠΔ και αμφισβητήσει την υποχρέωσή του, χωρίς να έχει κυρώσεις.

4. Οι διαφορές εργαζομένων – εργοδοτών θα λυθούν από τον ΕΦΚΑ, αλλά μέχρι να επιλυθούν, όσοι παρέχουν υπηρεσίες χωρίς σύμβαση σε μία ή δύο επιχειρήσεις θα πληρώνουν το σύνολο των εισφορών, δηλαδή 20% για κύρια σύνταξη, 6,95% για περίθαλψη και 7% για επικουρική, συν 4% εφάπαξ αν είναι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι.
Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *