19/07/2024

Σε φάση ρύθμισης μπαίνουν τα «κόκκινα» δάνεια

0

Σε φάση ρύθμισης μπαίνουν τα «κόκκινα» δάνεια

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
kokkina daneiaΣε φάση ρύθμισης μπαίνουν τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τις «ειδικές μονάδες διαχείρισής» τους, που συστήνουν οι τράπεζες.Οι ειδικές μονάδες διαχείρισης των εταιρικών πιστοδοτήσεων θα είναι έτοιμες μέσα στον Ιούνιο και στόχος τους είναι οι ρυθμίσεις να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρόνο.Παράλληλα, τα αρμόδια στελέχη θα προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις σε κάθε επιχειρηματία, ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται, τον τζίρο του, το πόσο εξωστρεφής είναι η επιχείρηση, τι δυνατότητες συνεργασίας έχει με άλλες ομοειδείς εταιρείες.

Οι μονάδες αυτές των τραπεζών θα στελεχωθούν με εξειδικευμένα στελέχη, ώστε οι προτεινόμενες λύσεις να είναι αποδοτικές σε μακροχρόνιο ορίζοντα, καθώς οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις στην πράξη αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές και τα δάνεια που ρυθμίζονταν «έσκαγαν» εκ νέου σε διάστημα 6 μηνών.

Οι τράπεζες, προκειμένου να στηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που έχουν προοπτικές ανάπτυξης, θα πρέπει αρχικά να «ξεκαθαρίσουν» τα χαρτοφυλάκια τους και να προβούν σε διαχωρισμό των επιχειρηματικών δανείων, ανάλογα με το ποια πληρώνονται με μικρή καθυστέρηση και ποια έχουν βγει στο «κόκκινο».

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση στη χώρα μας αλλά έχουν δυνατότητες ανάπτυξης, θα γίνεται πραγματική αναδιάρθρωση του δανείου βάσει επιχειρηματικού σχεδίου με στοχευμένες λύσεις, ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

Διαφορετική αντιμετώπιση θα έχει η τράπεζα για τα επιχειρηματικά δάνεια που είναι στο «κόκκινο» αλλά οιεπιχειρηματίες, αν και έχουν περιουσιακά στοιχεία, δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα θα ζητά από τους επιχειρηματίες να συμβάλλουν και οι ίδιοι στη διάσωση των επιχειρήσεων τους και αν δεν το κάνουν, θα προχωρά σε ανάκληση του δανείου, κατάσχεση των ακινήτων και ενδεχομένως και σε διαχειριστικό έλεγχο της διοίκησης της επιχείρησης.

Πηγή: Έθνος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *