ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ

0

Γιώργος Δέδες, Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013, εισηγήθηκε μεταξύ άλλων την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., με στόχο τη συνεργασία τους για τον εντοπισμό και την ωρίμανση των απαιτούμενων παρεμβάσεων στην περιοχή του Ισθμού, με άξονα αναφοράς την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου που διέρχεται από τα παλαιά Διόδια, τη Διώρυγα, το «Δέλτα» Κορίνθου, το Στρατόπεδο και καταλήγει στον κόμβο της διακλάδωσης προς Τρίπολη και Πάτρα.

Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσης για τη Διερεύνηση, Σχεδιασμό, Αξιολόγηση και ωρίμανση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης και της προσπελασιμότητας της περιοχής Ισθμός – Κόρινθος» και κόστος υλοποίησης έργου 369.000 ευρώ, επιβεβαιώνει τις μέχρι τώρα εξαγγελίες του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας για την δημιουργία όχι ασύνδετων, αλλά στοχευμένων και μεγάλων

αναπτυξιακών έργων στο Νομό που οδηγούν σε αειφορία και όχι εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων. Παράλληλα, αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά οι προεκλογικές δεσμεύσεις του κ. Δέδε σχετικά με το όραμα της συνολικής ανάπλασης της περιοχής του Ισθμού που δεν περιλαμβάνει μόνο αισθητικές παρεμβάσεις στην περιοχή γύρω από τη γέφυρα του Ισθμού, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που επιδιώκει τον καθορισμό ενός συνόλου προτάσεων και παρεμβάσεων σε έργα υποδομής, αποσκοπώντας στην χωροταξική, πολεοδομική, περιβαλλοντική και οικιστική οργάνωση της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να διατυπωθεί ένα πλαίσιο ρυθμίσεων του χώρου, σε συνδυασμό με προτάσεις για την κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής, τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων, αλλά και τη διατύπωση επιχειρησιακών στόχων για την προσέλκυση επενδύσεων. Βασική επιλογή αποτελεί η ολοκληρωμένη παρέμβαση για να διασφαλιστεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες το δικαίωμα πρόσβασης σε μια περιοχή ασφαλή, βιώσιμη, ελκυστική κ

αι ζωντανή. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, η ενίσχυση της πολιτιστικής της ταυτότητας και η αξία της ως τουριστικός προορισμός, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η αναβάθμιση της προσπελασιμότητας και η πληροφόρηση για τα σημεία τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Εκτός των άλλων, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάδειξη των σημαντικών ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής και τη δημιουργία ή την σήμανση των προσβάσεων που οδηγούν σε αυτές (Ιουστινιάνειο τείχος, Γερμανικά Πολυβολεία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δρόμοι προς Αρχαία Δίολκο, Αρχαίο Λιμάνι Κεχριών Αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο Ισθμίας κλπ.). Την ανακατασκευή των παράπλευρων δρόμων της Εθνικής Οδού για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων και επιχειρήσεων πλευρικά του δρόμου. Τη δημιουργία μεγ

άλου μήκους ποδηλατόδρομου για αθλητική και ψυχαγωγική δραστηριότητα. Νέο σχέδιο ηλεκτροφωτισμού με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Μελέτες πρασίνου, αρχιτεκτονικές μελέτες και πολεοδομικές παρεμβάσεις για τη φυτοκάλυψη, τη δημιουργία ζωνών αναψυχής και τη συνολική περιβαντολογική και αισθητική αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής. Σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στα επικίνδυνα σημεία (Κόμβος Επιδαύρου, Διασταύρωση με Επ

αρχιακή Οδό προς Κυρα Βρύση, Εξαμίλια, περιοχή Μαραμαθά) με τη δημιουργία ασφαλών κόμβων για τους εποχούμενους και τους διερχόμενους. Επισκευή και αναβάθμιση του οδοστρώματος σε όλο του το μήκος από συνδυασμένα με επίκαιρες παρεμβάσεις για την ολική ασφάλεια και λειτουργικότητα της Οδού (στηθαία ασφαλείας, διαγράμμιση, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτες για αγωγούς απορροής ομβρίων κλπ.) Ανάδειξη τμήματος της Εθνικής Οδού σε ανακουφιστικό για τον κυκλοφοριακό φόρτο της Κορίνθου αγωγό, με πολλαπλούς κόμβους σύνδεσης με το δίκτυο των Δημοτικών Οδών της Κορίνθου. Δημιουργία ψηφιακών κέντρων για τους επισκέπτες και τους τουρίστες με πληροφορίες και ψηφιακούς χάρτες που θα αφορούν όχι μόνο την Κορινθία, αλλά και το σύνολο της Πελοποννησιακής ενδοχώρας.

Με την Προγραμματική Σύμβαση υλοποιείται ο ενιαίος συγκοινωνιακός και χωροταξικός σχεδιασμός της ζώνης από τη γέφυρα Ισθμού έως τον συνδετήριο κόμβο της Παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών με την αρχή της Ολυμπίας οδού, με σκοπό την βελτίωση της προσπελασιμότητας της περιοχής. Η σπουδαιότητα είναι μεγάλη αφού η περι

οχή αποτελεί κομβικό σημείο για το σύνολο της Πελοποννήσου και περιλαμβάνει σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά σημεία, καθώς και πολυάριθμες εμπορικές χρήσεις, οι οποίες έχουν σημαντικά προβλήματα πρόσβασης και προσπελασιμότητας, λόγω των αλλαγών στις οδικές υποδομές την τελευταία δεκαετία που είχαν ως συνέπεια την υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής που σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης στην εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τη συμβολή των ειδικών επιστημόνων και των Δήμων Κορινθίων και Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, θα προχωρήσει η υλοποίηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου στρατηγικής σημασίας για ολόκληρο το Νομό, με άξονα αναφοράς την περιοχή της Διώρυγας κάτι που είναι η πρώτη ολοκληρωμένη παρέμβαση που γίνεται στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Η περιοχή του Ισθμού θα ξαναζωντανέψει και η Διώρυγα θα αναδειχθεί σε ιστορική και διαχρονική πύλη της Πελοποννήσου.

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες, εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου της 11ης Φεβρουαρίου 2013, την υλοποίηση της πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με τίτλο «ΓΕΡΑΝΙΑ ΟΡΗ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ». Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Δέδες εισηγήθηκε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, του Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., προκειμένου μέσω της σύμπραξής τους να προωθηθεί η πρόταση γι

α ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 της υλοποίησης της συνολικής ανάπλασης των Όρεων Γερανείων.

Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη που έγινε δεκτή και υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, δίνει νέα ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, με δράσεις προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (περιηγητικός τουρισμός, ορειβατικός, φυσιολατρικός τουρισμός κλπ.) και αναβάθμισης των υποδομών των Γερανείων. Με την πρόταση, επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης των παλιών μονοπατιών των Γ

ερανείων Όρεων, η τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης σε κρίσιμα σημεία διασταυρώσεων, η τοποθέτηση πλαισίων με χάρτες στις εισόδους των μονοπατιών, η συμπλήρωση και βελτίωση της υπάρχουσας σήμανσης μονοπατιών και η πρόσβαση σε ψηφιακές πληροφορίες με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των σταθμών πληροφοριών που θα εγκατασταθούν στην περιοχή.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι και η ανιδιοτελής συμβολή του Ορειβατικού Συλλόγου Λουτρακίου, ο οποίος πέρα από τις ενεργείς δράσεις του στην περιοχή, έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική δουλειά του υπόβαθρου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης συνεχάρη δημόσια και ευχαρίστησε τον Ορειβατικό Σύλλογο Λουτρακίου και τους εκπροσώπους του, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επιστημονική επιτροπή του έργου.

Το όλο σχέδιο προχωρά σε συνέργεια με το Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο διαμέσου των Αντιδημάρχων κκ Δέδε και

Κακούρου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάδειξη των διαδρομών γύρω από το Ηφαίστειο του Σουσακίου και δόθηκε η ευκαιρία στον κ. Δέδε να υπογραμμίσει ότι και η ανάπτυξη του Σουσακίου περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό για την τόνωση του ήδη υπαρκτού διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος για την εν λόγω περιοχή.

Ολοκληρώνοντας, με αυτές τις παρεμβάσεις στο σημαντικό ορειβατικό και οικοτουριστικό προορισμό των Γερανείων, επιδιώκεται μέσω των μονοπατιών, να εξυπηρετηθεί όχι μόνο η αναψυχή των διερχόμενων και η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς την περιοχή, αλλά επιπροσθέτως η διαρκής επιτήρηση των προστατευόμενων τοποθεσιών των Γερανείων, η προστασία των δασών που αναπτύσσονται στους ορεινούς όγκους, διευκολύνοντας δασικούς υπαλλήλους και πυροσβέστες, κυνηγούς, εθελοντές, διασώστες κλπ. να προσεγγίσουν φλεγόμενες περιοχές ή να απεγκλωβιστούν από αυτές με ασφάλεια.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *