Σήμερα το τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο με ενδιαφέροντα θέματα


Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 19η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση επί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή αγκυροβολίου ανοικτής θαλάσσης για την εκφόρτωση πετρελαιοειδών” της εταιρείας MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου, όπως τροποποιείται ως προς τη χωροθέτησή του.

2.Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Βελτίωση τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας – Βουλιαγμένης – Ηραίου”.

3.Αποδοχή των όρων Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για την προμήθεια “Βελτίωση εξοπλισμού παιδικών χαρών στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”. Εξουσιοδότηση Δημάρχου. Ορισμός Τ.Π.&Δ. χειριστή & μεσεγγυούχο του λογαριασμού.

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 8/2015).

5.Εκμίσθωση ή μη κυλικείου εντός του  Δημαρχείου στο Λουτράκι.

6.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων, προϋπολογισμού έως #10.271,46# €, για το έτος 2016.

7.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής έργου “Μεταφορά και μετεγκατάσταση πυλώνων φωτισμού γηπέδου Ισθμίας”.

8.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

9.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

10.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2016.

11.Χορήγηση ή μη στην βυτιοφορέα Κορίνθου ΚΑΤΙΝΑΡΗ Ευαγγελία άδειας πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2016.

12.Χορήγηση στον ΣΩΤΟ Θωμά άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, ως αμιγή επιχείρηση, επί της οδού Σαρωνικού 38 στους Αγ. Θεοδώρους.

13.Χορήγηση στην ΑΔΑΜΙΔΟΥ Κασιανή άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εντός Κ.Υ.Ε. “Καφετέρια”, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 40 στο Λουτράκι.

14.Χορήγηση στην ΑΔΑΜΙΔΟΥ Κασιανή άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων, εντός Κ.Υ.Ε. “Καφετέρια”, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 40 στο Λουτράκι.

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων  διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, ετών 2008 – 2009, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μιχαήλ.

16.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας.

Κοινοποίηση:             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.