19/07/2024

Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού   Συμβουλίου

0

Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού   Συμβουλίου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Λουτράκι,Loutraki,Δημοτικό Συμβούλιο,Δημαρχείο,loutrakitv.gr

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 10η      Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στην τουριστική έκθεση Grekland Panorama 2015, που θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη Σουηδίας (13-15/2/2015). Διάθεση πίστωσης. 

2.α)Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του έργου “Βελτίωση εξοπλισμού παιδικών χαρών στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”, β) Ορισμός υπευθύνου της Πράξης και γ) ορισμός υπόλογου διαχειριστή της Πράξης.

3.Διάθεση πίστωσης για τη διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο μας.

4.Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2014.

5.Αντικατάσταση του υπευθύνου της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ” με κωδικό MIS 443733 – ΕΣΠΑ.

6.Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ζημιών σε τρίτους από υπαιτιότητα του Δήμου.

7.Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 367/2012 Α.Δ.Σ. Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας “Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Αγ. Θεοδώρων”.

8.Εξέταση αιτήματος ΜΟΥΡΙΚΗ Σωτήριου για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη δυτική παραλία Ισθμίας (κρυφή παραλία).

9.Έγκριση 2ου τακτοποιητικού – τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Επισκευή σχολικών κτιρίων” (αρ. μελ. 29/2013).

10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Επισκευή σχολικών κτιρίων” (αρ. μελ. 58/2011)

11.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.ΑΠ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, ετών 1996 – 2000, επονόματι ΜΙΧΑ Ιωάννη.

12.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, ετών 2009 – 2013,  και τελών καθαριότητας & εξωραϊσμού, ετών 2010 – 2013 στη Δ.Κ. Ισθμίας, επονόματι ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Αικατερίνη.

13.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών χρήσης νεκροταφείου, ετών 2002 – 2003,  και τελών καθαριότητας νέου νεκροταφείου, ετών 2010 – 2013 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Γεράσιμου.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

15.Μεταφορά ή οφειλών από βεβαιωτικούς ΤΑΠ στην Τ.Κ. Πισίων, επονόματι ΣΠΑΝΟΡΗΓΑ Κων/νου.

16.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάρτιος 2015).

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *