23/06/2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού ​ Συμβουλίου

0

​Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

​1.Έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2015, και του συνόλου των διαδικασιών & εντύπων του Συστήματος, καθώς και της Πολιτικής Ποιότητας του Δήμου μας.

​2.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” – Άξονας προτεραιότητας 10, με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις”.

​3.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου & Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Νο 1 Λουτρακίου – Περαχώρας (Ισόπεδοι κόμβοι – συμβολές οδών)”. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

​4.Καθορισμός χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

​5.Έκδοση ή μη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, λόγω ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών επί οδού στον οικισμό “Κυρα – Βρύση” της Δ.Κ. Ισθμίας.

​6.Έγκριση διατομών μελέτης σε τμήμα του Σχεδίου Πόλεως Ισθμίων.

​7.Μετατόπιση πίλαρ δημοτικού φωτισμού στην εντός Σχεδίου Πόλης περιοχή της Ισθμίας (Ο.Τ. 33), κατόπιν αιτήματος.

​8.Έγκριση διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 9/2018).

​9.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

​10.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.

​11.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων καταναλωτών που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

​12.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

​13.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Συντήρηση πλατειών και Κ.Χ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 63/2017).

​14.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα ΟΤ 36-49” (αρ. μελ. 1/2017).

​15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/1/2002-3/6/2003, και επαναβεβαίωση αυτών.

​16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ΚΟΚ παρελθόντων ετών, ως αχρεωστήτως βεβαιωθεισών, και επαναβεβαίωση αυτών.

​17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, ετών 1988 – 2017.

​18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, έτους 2017.

​19.Επιστροφή ή μη ποσού στον ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Δημήτριο από παράβολο άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

​20.Επιστροφή ή μη ποσού στον ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Κων/νο από πρόστιμο ΚΟΚ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

​21.Επιστροφή ή μη ποσού στην ΚΩΤΣΗ Αναστασία, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος.

​22.Επιστροφή ή μη ποσού στον ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος.

​23.Επιστροφή ή μη ποσών στους ΚΩΤΣΗ Αναστασία, ΣΤΑΜΟΥΛΗ Βασιλική & ΨΑΡΡΑ Ελένη από πρόστιμο ΚΟΚ & δικαίωμα βοσκής, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, κατόπιν αιτημάτων.

​24.Επιστροφή ή μη ποσού στον Δήμο Βέλου – Βόχας από πρόστιμο ΚΟΚ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος.

​25.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Απριλίου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *