16/04/2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

0
tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 2α Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Αριθ. μελ. 54/2017)΄΄.

2.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: ΄΄Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων ΄΄ (Αριθ. μελ. 43/2017).

3.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.προμήθειας εντύπων – αφισσών (Κ.Α. 15-6613.001),
β.υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής λοιπών μηχανημάτων και προμήθειας ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου (Κ.Α. 35-6264.001) &
γ.υπηρεσίας συντήρησης – καθαρισμού αγροτικού και δασικού δικτύου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων(Κ.Α. 30-6262.003).

4.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.ελέγχου ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2016 από τους ορκωτούς λογιστές ελεγκτές (10-6142.008),
β.προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων (Κ.Α. 10-6612.005).

5.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Ορισμός υπολόγου.

6.Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγ. Θεοδώρων ΄΄ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ΄΄ για χρήση κυλικείου.

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Αθανασίου Κολοφίκα κατά Δήμου.

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπών Γέρου Ιωάννου κατά Δήμου.

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της ΄΄Ανερούσης Νικόλαος – Ανερούση Σωτηρία Ο.Ε.΄΄ κατά Δήμου.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Κων/νας χας Νικολάου Κανάκη κατά Δήμου.

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Κων/νου Τούντη του Χρήστου κατά Δήμου.

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Νικολάου Λογοθέτη του Βασιλείου κατά Δήμου.

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής του Σωματείου ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ΄΄ κατά Δήμου.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *