18/07/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. «ΜΕΡΙΜΝΑ» την 29η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

0

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. «ΜΕΡΙΜΝΑ» την 29η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

                             

                             Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Ελ. Βενιζέλου 4 – Λουτράκι) την 29η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

 

1.Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2012.

 

2.Διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού  έτους  2012,  για  την  κάλυψη διαφόρων δαπανών του Νομικού Προσώπου.

 

3. Διορισμός   πληρεξουσίου   Δικηγόρου,   επί   Εφέσεως  Θυμή  Παναγιώτας  κ.λ.π.

   σύνολο (5) Υπαλλήλων, κατά του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

   Λουτρακίου» και της υπ’ αριθμ. 49/2005  Απόφασης  του  Μονομελούς  Διοικητικού

   Πρωτοδικείου Κορίνθου.     (Κίνητρο Παραγωγικότητας)

 

4. Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, επί Αγωγής Δέδε Σύρμως, Δέδε  Αικατερίνης

    και Δέδε Ιωάννη, κατά του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων».

    (Αποζημίωση χρήσης μισθίου)

 

5. Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, επί Διαταγής Απόδοσης  Χρήσης  Μισθίου  –

   Μισθωμάτων Δέδε Σύρμως, Δέδε Αικατερίνης και  Δέδε  Ιωάννη,  κατά  του  πρώην

   Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΑΠΗΑγίων Θεοδώρων». (Απόδοση χρήσηςμισθίου-Οφειλόμενα μισθώματα)

 

6.Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου,  επί  Αιτήσεως  Φιλιάνδρα  Σοφίας  και  Θυμή

   Παναγιώτας, περί  καταβολής  επιδικασθέντος  ποσού   από   το   πρώην   Ν.Π.Δ.Δ.

   «Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λουτρακίου».   (Κίνητρο Παραγωγικότητας)

 

7.Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, επί Αιτήσεως Λιόκοση  Ζωής,  Καλλιαντάσση

   Τριανταφυλλιάς καιΚληρονόμων ΣφαέλλουΈρνας,περί καταβολής επιδικασθέντος 

   ποσού από το  πρώην  Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικός  Οργανισμός  Υγείας  και  Κοινωνικής

   Αντίληψης Λουτρακίου – Περαχώρας».    (Κίνητρο Παραγωγικότητας)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

 

 

ΛΟΥΚΑΣ  ΛΟΥΚΑΣ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *