22/04/2024

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

0

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:30π.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων με αντικείμενο και τίτλο “Μεταβίβαση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου της αρμοδιότητας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίων Θεοδώρων»  για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, ήτοι του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας στα πλαίσια του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας – Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 και συγκεκριμένα της Πρόσκλησης 43 με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες» (Α/Α ΟΠΣ 2233) (ΑΔΑ: 6Τ7Υ4653ΠΓ-8Β7)”. Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Κοινοποίηση

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *