18/04/2024

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 6:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προκαταρτικής εξέτασης μελών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π.
  2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών Π.Ο.Ε. και τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.
  3. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Π.Ο.Ε. και τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.
  4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου έτους 2017.
  5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού παραχωρούμενων χώρων όπισθεν κτιρίου ξενοδοχείου “PLAZA” κατόπιν αιτήσεων των Βαλσαμά-Παπανανία Ελένης και Κόντη Νικολάου

 

Κοινοποίηση          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *