20/05/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ.

0

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

νερό Δημαρχείο Λουτράκι

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 5η Σεπτεμβρίου 2013ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Προσωρινή εκκαθάριση της υπ’ αριθμ. 1/2008 Πράξης Αναλογισμού στους Αγ. Θεοδώρους, μεταξύ των Ο.Τ. 76 και 93.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013 (Β’ τρίμηνο).

3.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

4.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγ. Θεοδώρων στον Παγκορινθιακό Α.Σ. Καράτε Αγ. Θεοδώρων «ΘΗΣΕΑΣ», στις 14/9/2013, για τη διεξαγωγή προκριματικών αγώνων Καράτε.

5.Τροποποίηση ή μη Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση – αναβάθμιση αποχετευτικού δικτύου της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

6.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων προς ένταξη της μελέτης “Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για την κατασκευή νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας”. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

7.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων προς ένταξη του έργου “Διαπλάτυνση χώρου πρόσβασης στο υπόγειο των αποδυτηρίων του δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου”. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

8.Δέσμευση πιστώσεων σε βάρος δημοτικών προϋπολογισμών ετών 2014 & 2015 για την υλοποίηση του προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα.

9.Αποδοχή ή μη του σπουδαστή ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ Βασιλείου του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για πραγματοποίηση πρακτικής του άσκησης στον Δήμο.

10.Αποδοχή ή μη της σπουδάστριας ΜΟΥΤΣΟΥ Ευαγγελίας του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας για πραγματοποίηση πρακτικής της άσκησης στον Δήμο.

11.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σκάρπα” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

12.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σκάρπα – Δροσιά” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

13.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

14.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον κόμβο εισόδου των οικισμών “Άρης” και “Αγ. Μαρίνα” Ισθμίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

15.Εξέταση αιτήματος ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ Ελένης για χορήγηση άδειας μεταφοράς – τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας (φωτεινού σταυρού) φαρμακείου επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού στο Λουτράκι.

16.Εξέταση αιτήματος ΓΕΡΟΥ Ευτυχίας για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου της, επί της οδού Παυσανία 13 στο Λουτράκι.

17.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι” (αρ. μελ. 60/2010).

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Αντικατάσταση οδοστρώματος στο εντός σχεδίου τμήμα” (αρ. μελ. 3/2010 Αγ. Θεοδώρων).

19.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΘΩΔΗ Ελένης.

20.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΠΑΠΑΔΑΚΗ Γεωργίου.

21.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Ισθμίας, επονόματι ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Χαράλαμπου.

22.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΧΡΙΣΤΟΦΗ Γεωργίου.

23.Διαγραφή ή μη οφειλών από τον υπ’ αριθμ. 1/2013 τριπλότυπο επαναβεβαίωσης ανείσπρακτων εσόδων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), ετών 1993 – 2012.

24.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης Β’ τριμήνου 2002 Λουτρακίου, επονόματι ΚΟΝΤΗ Νικολάου.

25.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στη Δ.Κ. Ισθμίας.

26.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

27.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, προστίμων ΚΟΚ & Τελών Καθαριότητας νέου Κοιμητηρίου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

28.Εξέταση αιτήματος ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ Δήμητρας για επιστροφή ποσού από τέλη ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *