24/06/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. σε τακτικήσυνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II που αφορά κατασκευή, επισκευή & συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου.

2.Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης του Δήμου για την πρόληψη και       αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του έργου.

3.Αποδοχή ποσού #9.930,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου ((συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

4.Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

5.Ονομασία οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας.

6.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρηση χώρου – γραφείου στην Κοινωνική Συνεταιριστική  Επιχείρηση “EXPERIENCEKORINTHIA” στα πλαίσια του δημοτικού προγράμματος LOUTRAKI PLUS.

7.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2019.

8.Χορήγηση ή μη στην ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ άδειας εμφιάλωσης και εμπορίας νερού για το έτος 2019.

9.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

10.Παράταση διάρκειας συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων και στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

11.Παράταση διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών καταγραφής και διαχείρισης κτιριακής περιουσίας Δήμου” (αρ. μελ. 85/2017).

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης (Α’ τριμήνου 1995 έως και Α’ τριμήνου 2003) στην Τ.Κ. Πισίων και επαναβεβαίωσή τους.

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. ετών 2002 – 2004 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2001 – 2011 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2005 – 2011 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2008 – 2009 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2010 – 2011 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2010 – 2011 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2010 – 2011 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

20.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2016.

21.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2006 και επαναβεβαίωσή της.

22.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2005 και επαναβεβαίωσή της.

23.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2004 και επαναβεβαίωσή της.

24.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2004 και επαναβεβαίωσή της.

25.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2010 και επαναβεβαίωσή της.

26.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2012 και επαναβεβαίωσή της.

27.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών λαϊκών αγορών για τα έτη 2012 – 2013.

28.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών λαϊκών αγορών για τα έτη 2016 (Β, Γ. Δ τρίμηνα) και 2017 (Α τρίμηνο).

29.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών λαϊκών αγορών για τα έτη 2014 (01/11/2014) έως 2017 (Α τρίμηνο).

30.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Φεβρουαρίου 2019).

Κοινοποίηση:          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 του Δήμου

​​        ​​  

​ ​           Στάμου Γεώργιος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *