Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 3η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00 μ.μ. Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού, έτους 2012

0

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 3η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00 μ.μ. Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού, έτους 2012

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

“Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 3η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού, έτους 2012.

Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail ή cd)

Κοινοποίηση:                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα                                    ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος
του Δήμου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *