23/06/2024

Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Απόρους

0

Ανοιχτή πρόσκληση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Δήμος Λουτρακίου

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)», ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον Δήμο Κορινθίων.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις των χωρών της Ε.Ε. για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους, η οποία περιλαμβάνει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών στέρησης (ρουχισμού κι άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης), καθώς επίσης, συνοδευτικών μέτρων που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνητικά ωφελούμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)», από 15.07.2015 έως 05.08.2015.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα και οι οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 

Οι αιτήσεις των δυνητικά ωφελουμένων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική εφαρμογή που βρίσκεται προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Σημεία εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων για την υποβολή της αίτησης, στα όρια του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων:

 

Οι δυνητικά ωφελούμενοι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, γνωρίζοντας τους αριθμούς TAXIS.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων: κ. Καρράς Νικόλαος, τηλ. 27443 60151, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τα κριτήρια υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα βρείτε στην Ανοικτή πρόσκληση της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας προς τους δυνητικά ωφελούμενους του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)», στο σύνδεσμο που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων (δικαιούχος).

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *