29/05/2024

Προσφυγή στο ΣτΕ για τη Μαρίνα Ζέα

0

Προσφυγή στο ΣτΕ για τη Μαρίνα Ζέα

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη, αλλά και ως αντίθετη σε διεθνείς συμβάσεις, η από 6.8.2013 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της Μαρίνας Ζέας, ζητούν 14 κάτοικοι του Πειραιά, με προσφυγή τους στο ΣτΕ.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η Μαρίνα της Ζέας (λιμένας τουριστικών σκαφών) είναι προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος, καθώς τον 5ο αιώνα π.Χ. βρισκόταν εκεί το κύριο πολεμικό λιμάνι και ο ναύσταθμος των Αθηνών και συνιστά ένα από τα σημαντικότερα αρχαία μνημεία, σε διεθνή κλίμακα.

Στην περιοχή της Μαρίνας Ζέας και σε έκταση 1.120 μέτρων υπήρχαν 196 νεώσοικοι (παραθαλάσσια υπόστεγα στα οποία οι Αθηναίοι απέσυραν τα πολεμικά πλοία), όπως επισημαίνουν οι προσφεύγοντες.

Οι κάτοικοι σημειώνουν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση προβλέπει την κατασκευή δύο νέων προβλητών και κρηπιδωμάτων για τον ελλιμενισμό, επιπρόσθετα, 195 σκαφών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σκαφών που μπορούν να ελλιμενιστούν στα 462. Ακόμη, προβλέπει την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος αγκυροβολίας των σκαφών με αλυσίδες, την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων προσωρινής πρόσδεσης και τροφοδοσίας των σκαφών με καύσιμα, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις, ενώ από τα έργα που προβλέπονται θα μειωθεί ο θαλάσσιος χώρος της Ζέας περίπου στο ένα τέταρτο.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της επέκτασης της Μαρίνας Ζέας είναι παράνομη, καθώς δεν εξέτασε τις επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά ούτε και εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, υποστηρίζουν ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στις διεθνείς Συμβάσεις της Γρανάδας και Βαλέττας, αλλά και στο άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς από τα έργα θα προκληθούν υλικές και αισθητικές βλάβες στα αρχαία της περιοχής, και παράνομη λόγω έλλειψης πλήρους και νομίμου αιτιολογίας.

Τέλος, οι κάτοικοι του Πειραιά
 υπογραμμίζουν ότι για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει δηλώσει αντίθετη η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, ενώ η διεύθυνση αναστηλώσεων αρχαίων μνημείων έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις.

Πηγή: skai.gr

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *