27/05/2024

Προσλήψεις 27.948 ανέργων! Αναλυτικά τα προσόντα

1

Προσλήψεις 27.948 ανέργων! Αναλυτικά τα προσόντα

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Αναλυτικά: Τα προσόντα για τις 27.948 προσλήψεις ανέργων!

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πρόσληψη 27.948 ανέργων, μέσω ΟΑΕΔ, σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.

Η προκήρυξη έχει λάβει ήδη το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τα πτυχία, που αναγράφονται πιο κάτω για τις θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, γίνονται δεκτά και το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Για τις θέσεις ΤΕ γίνονται, επίσης, δεκτά το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Τέλος, για τις θέσεις ΔΕ, σε κάθε περίπτωση, γίνονται δεκτοί και οι παρακάτω τίτλοι σπουδών: ΙΕΚ ή τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Κάντε κλικ και δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν αναλυτικά τις λίστες με τις θέσεις ανά νομό, υπουργείο και ειδικότητα αλλά και τα απαιτούμενα προσόντα:

 

1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

1 thought on “Προσλήψεις 27.948 ανέργων! Αναλυτικά τα προσόντα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *