19/06/2024

Προλαβαίνετε να διακανονίσετε τις οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων)

0

Προλαβαίνετε να διακανονίσετε τις οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων)

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

imageΘυμίζουμε ότι αν έχετε οφειλές προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, προλαβαίνετε ακόμα να τις διακανονίσετε! Σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να λάβει μέτρα, για όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση, προκειμένου να εισπράξει τα οφειλόμενα ώστε να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, Φίλιππας Θυμής, ανακοίνωσε  ότι όσοι Δημότες –Καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Επιχείρηση μέχρι 30-09-2014, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4304/2014, δύναται με αίτησή τους να υπαχθούν σε ρύθμιση οφειλών έως σαράντα (40) δόσεων και ελάχιστης καταβολής έως σαράντα (40) Ευρώ /δόση.

Με εφάπαξ καταβολή των οφειλών εφαρμόζεται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Στη ρύθμιση οφειλών με δόσεις, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής θα τύχουν ποσοστού απαλλαγής, σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τον αριθμό δόσεων (δηλ. λιγότερες δόσεις μεγαλύτερο ποσοστό απαλλαγής από τις προσαυξήσεις).

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να υποβάλλουν την αίτησή τους για υπαγωγή στη ρύθμιση στα γραφεία της Επιχείρησης (Ελ. Βενιζέλου 47.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *