Ποιος θα προεδρεύσει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εκείνος που ήταν στην φωτογραφία πάντως όχι

0

Ποιος θα προεδρεύσει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εκείνος που ήταν στην φωτογραφία πάντως όχι

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

ποιος θα προεδρευσει σημεραΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την14ηΜαρτίου2014,ημέρα Παρασκευήκαι ώρα6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση,για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της από 5 Μαρτίου 2014 διακοπείσας συνεδρίασης:

1.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Δήμου με τις Τράπεζες.

2.Παράταση της Σύμβασης μεταξύ Δήμου & ΣΟΛ Α.Ε. περί ανάθεσης της διενέργειας εκκαθάρισης της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.

3.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

4.Λήψη Απόφασης για ανανέωση ή μη αδειών πώλησης νερού στους βυτιοφορείς Κορίνθου, για το έτος 2014.

5.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2014.

6.Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, για το έτος 2014.

7.Ορισμός 2(δύο) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι #5.869,41# €, για το έτος 2014.

8.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου του δημοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, για το έτος 2014.

9.Ορισμός ενός (1) αιρετού με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή του άρθρου 43 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου μας.

10.Γνωμοδότηση επί της διαδοχής δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου στους Αγ. Θεοδώρους.

11.Υποβολή ή μη αιτήματος στον ΟΤΕ για εγκατάσταση καρτοτηλεφώνου στην περιοχή του Συλλόγου “Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης” στο Λουτράκι.

12.Έγκριση – παραλαβή μελέτης: “Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για την κατασκευή νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας”.

13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι”.

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Δημοτική οδοποιία (Αγ. Θεοδώρων)” (αρ. μελ. 30/2011).

15.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, ετών 1996-2003, επονόματι ΙΩΑΝΝΟΥ Ηλία.

16.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του ΚΟΚ στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι CIOCANMIHAI.

17.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους ακαθαρίστων εσόδων, έτους 2006, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΜΠΡΕΖΕΤΟΥ Δημητρίου.

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας – Παράκαμψη Λουτρακίου” επονόματι ΣΤΑΥΡΟΥ Αθ. Μιχαήλ & επαναβεβαίωση αυτών.

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ, ετών 2004 – 2010, στη Δ.Κ. Ισθμίας, επονόματι ΠΑΠΑΛΕΚΑ Γεωργίου, και μεταφορά αυτών στους νέους ιδιοκτήτες.

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΣΤΑΣΗ Ασημίνα.

21.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΣΤΑΜΟΥ Σπυρίδωνα του Ιωάννη.

22.Εξέταση αιτήματος HELLASONLINEAE για επιστροφή ποσού από τέλη διέλευσης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

23.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάρτιος 2014).

ΚοινοποίησηΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *