Πιστοποίηση TÜV AUSTRIA HELLAS από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

0

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωτοπορώντας στην Ελλάδα, ξεκίνησε με επιτυχία, τη διαδικασία πιστοποίησης της σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS (Eco Management & Audit Scheme) και το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2015.
Οι σχετικές προγραμματισμένες επιθεωρήσεις έλαβαν χώρα στην έδρα της Περιφέρειας – Διοικητήριο στην Τρίπολη, στις 20 & 21 Μαΐου 2019, από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS.
Αποτελεί την πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που επιδιώκει εθελοντική συμμόρφωση με τον κανονισμό της Ε.Ε. & τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα, γεγονός που αναμένεται να της προσδώσει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να διεκδικήσει με αξιώσεις περαιτέρω βιώσιμες αναπτυξιακές δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, να αναπτύξει βάσει του υφισταμένου περιφερειακού σχεδίου την κυκλική οικονομία και να προσφέρει την δυνατότητα διασύνδεσης και συνεργασίας με αειφόρες επιχειρήσεις και οργανισμούς εντός και εκτός των συνόρων, με υψηλή προστιθέμενη αξία και προσβλέποντας σε μια Αειφόρο Πελοπόννησο.

Στη φωτογραφία: Από αριστερά ο επιστημονικός σύμβουλος της Περιφέρειας κος Λάμπρος Μπούκλης, ο επικεφαλής επιθεωρητής κος Ιωάννης Τσίκος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας κος Ιωάννης Σταματάκος και ο εκπρόσωπος Διοικητικού της Περιφέρειας κος Αριστοτέλης Γκανάς.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *