Περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις από τον Ιούνιο

0

Περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις από τον Ιούνιο

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Μετά από αναβολή ενός μήνα εξαιτίας των προβλημάτων στα συστήματα μηχανογράφησης, αλλά και εξαιτίας της προεκλογικής περιόδου, τα τσεκούρια σε συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ και σε επικουρικές άνω των 200, είναι έτοιμα προς εφαρμογή από σήμερα.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, ορίζεται ότι οι μειώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις συντάξεις του Ιουνίου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την αρχή του τρέχοντος έτους.

Η παρακράτηση θα εφαρμοστεί σε συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ (αφού πρώτα αφαιρεθούν οι προηγούμενες περικοπές της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) και  της επιπλέον εισφοράς), ενώ για τη μείωση υπολογίζεται το ποσό της  καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης.

Χαμένοι είναι 380.000 ασφαλισμένοι – κυρίως του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα – που παίρνουν κύρια σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ. Επιπλέον μειωμένη σύνταξη θα πάρουν 71.538 ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.

Στην επικουρική ασφάλιση οι περικοπές είναι τριών ταχυτήτων και αφορούν ποσά συντάξεων άνω των 200 ευρώ. Το ποσοστό της μείωσης κυμαίνεται από 10% έως 20%, ανάλογα με το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, η αναδρομική παρακράτηση θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως τις αρχές  του 2013.

Πάντως, οι νέες  κρατήσεις 12% για τις συντάξεις άνω των 1300 ευρώ αφορούν έναν στους 6 συνταξιούχους (451.000),ενώ η κλιμακωτή παρακράτηση στις επικουρικές συντάξεις αφορά έναν στους 2 Έλληνες συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει μία κύρια σύνταξη, το ποσό αυτής – μετά και τη μείωση – δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ (εννοείται  για κύρια σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ).

Αν στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται  περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα αυτών των συντάξεων. Η μείωση γίνεται από τον φορέα (Δημόσιο  ή ασφαλιστικό ταμείο) που χορηγεί  το μεγαλύτερο ποσό κύριας σύνταξης.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *