22/04/2024

Παρέμβαση της βουλεύτριας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας, Μαρίας Θελερίτη στο 5ο Συνέδριο της ΕΝΠΕ

0

 

Στην παρέμβασή της στο 5ο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με θέμα «Περιφερειακή Διακυβέρνηση: η Δύναμη των Περιφερειών, Δύναμη των Πολιτών», η βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας, Μαρία Θελερίτη, αναφέρθηκε σε τρία κομβικά ζητήματα για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι η ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελεί κοινωνική και αναπτυξιακή προτεραιότητα και γι’ αυτό ήταν και παραμένει κεντρική προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης.

Καταρχάς αναφέρθηκε στην ανάγκη διασαφήνισης των αρμοδιοτήτων και ρόλων των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα θεσμικό και πολιτικό ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Γι’ αυτό άλλωστε και στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης, στόχος της κυβέρνησης είναι ο σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων κάθε επιπέδου (Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων),  και η ακριβής κατανομή των απαιτούμενων πόρων και των αντίστοιχων επενδυτικών μέσων. Όπως τόνισε η Μαρία Θελερίτη, στρατηγικός στόχος της μεταρρύθμισης, είναι η δημιουργία ενός δημοκρατικά διαρθρωμένου πολιτικού-διοικητικού συστήματος σε τρία επίπεδα (κεντρικού κράτους, περιφερειών και δήμων) με αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων  στο κατώτατο επίπεδο και κοντά στους πολίτες (γυναίκες και άνδρες) και επιμερισμό των ρόλων και των ευθυνών των τριών βαθμίδων διοίκησης στη βάση της αρχής της  επικουρικότητας,  της σύνδεσης του τοπικού χώρου με το ευρύτερο πολιτικό σύστημα και της προστασίας της πρωτογενούς εξουσίας μέσα από τη χωρική και θεσμική της κατοχύρωση. 

Το δεύτερο ζήτημα στο οποίo αναφέρθηκε η βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ήταν  ο αναπτυξιακός ρόλος περιφερειών και στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι oι περιφέρειες θα πρέπει να αποτελούν κεντρικό υποκείμενο του χωρικού προγραμματισμού της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνουν οι Περιφέρειες βασικοί θεσμοί & μοχλοί ανάπτυξης, προκειμένου το σύνολο του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, πέρα των έργων εθνικής εμβέλειας, να υλοποιείται από τις Περιφέρειες, οι οποίες θα συμμετέχουν ενεργητικά στον δημόσιο σχεδιασμό, συντονίζοντας και συναποφασίζοντας με τους Ο.Τ.Α., τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις της περιοχής τους. Επίσης τόνισε ότι η όποια αναπτυξιακή προσπάθεια, τοπική, περιφερειακή ή εθνική, θα είναι αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη, μόνο αν γίνει «κτήμα» της κοινωνίας. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων που οργανώνονται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας αυτήν την περίοδο από την κυβέρνηση. Για τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι αναγκαίο να επανιδρύσουμε ή και να επανα-νοηματοδοτήσουμε τους υφιστάμενους θεσμούς και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τη λογική της κοινοτικής μεθόδου και να έχουν άμεση συνάφεια με τις σύγχρονες ανάγκες. Με την ενίσχυση της Περιφέρειας ως αναπτυξιακού πόλου της τοπικής και εθνικής οικονομίας, αλλά και την θεσμική διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων των διαφορετικών επιπέδων, οι Περιφέρειες θα ενδυναμωθούν, θα αναλάβουν τον ρόλο που τους αναλογεί στη περιφερειακή διακυβέρνηση, θα εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν προγράμματα από «τα κάτω προς τα πάνω» με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και τοπικής κοινωνίας, με στόχευση την δίκαιη, ισόρροπη  και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η βουλεύτρια τόνισε επίσης την αναγκαιότητα της αλλαγής του εκλογικού συστήματος με την καθιέρωση της απλής αναλογικής και την ενίσχυση του συλλογικού χαρακτήρα του ΠεριφερειακούΣυμβουλίου έναντι του προσωπικοκεντρικού που ισχύει μέχρι σήμερα.

Τέλος, με δεδομένο ότι ένα από τα θέματα του Συνεδρίου ήταν και η ενίσχυση της καταστατικής θέσης των ανδρών και γυναικών αιρετών, η Μαρία Θελερίτη αναφέρθηκε στις προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις ενόψει της διοικητικής μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα, τόνισε την ανάγκη για αύξηση της ποσόστωσης, προκειμένου ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Επίσης τόνισε την ανάγκη για αύξηση της κατά φύλο ποσόστωσης στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, προκειμένου ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/2 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα, στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από τους ΟΤΑ, μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης,  την ανάγκη σύστασης αυτοτελών Γραφείων Ισότητας σε κάθε Περιφέρεια καθώς και την ανάγκη αναβάθμισης των αρμοδιοτήτων και του ρόλου των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας των Φύλων.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *