22/04/2024

Πάνω από 1 εκ. Ευρώ στην Κορινθία

0

ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις λαμβάνουν οι Δήμοι της Κορινθίας μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις μας και σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους, προχωρεί η επιχορήγησή τους με ένα σημαντικό ποσό που ανέρχεται αθροιστικά σε 1.237.927 €.
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε την απόφαση για την απόδοση 20 εκατ. ευρώ σε 85 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες, ή τις επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα. Η στήριξη των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων, στη βάση των πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων τους, είναι ένα από τα κύρια κριτήρια άσκησης πολιτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Από αυτή την έκτακτη ενίσχυση μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων, οι αντίστοιχοι Δήμοι της Κορινθίας λαμβάνουν τα ακόλουθα ποσά:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
227.00,00€
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
325.300,00€
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
373.400,00€

Το ποσό της έκτακτης αυτής ενίσχυσης προέρχεται κατά το ήμισυ από τον λογαριασμό με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν.2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» και κατά το υπόλοιπο μέρος από τον λογαριασμό με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων». Τα 14.450.000 ευρώ θα κατανεμηθούν ισομερώς στους 85 Δήμους, ενώ τα υπόλοιπα 5.550.000 ευρώ θα κατανεμηθούν με βάση τα τελευταία στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ), ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης ενέκρινε την 7η επιχορήγηση συνολικού ποσού 203.732,91 ευρώ σε Δήμους της αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 1/3/20. Από αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Σικυωνίων ενισχύεται με το ποσό των 112.227,17€.
Τέλος, Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1.490.000 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), αποκλειστικά για έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τους Δήμους το προηγούμενο διάστημα. Με αυτή την απόφαση ο Δήμος Νεμέας ενισχύεται με το ποσό των 200.000€.
Γίνεται σαφές ότι, πέρα από τις αλλαγές που προωθούνται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους ΟΤΑ, η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τους Δήμους και με σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα σημαντικά προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *