24/06/2024

Ο Τουριστικός Οργανισμος Λουτρακίου ξαναέλαβε πιστοποίηση ΕΛΟΤ

0
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ 1435:2009

Ανανέωση της πιστοποίησης ΕΛΟΤ για ακόμη μία χρονιά έλαβε ο Τουριστικός Οργανισμος Λουτρακίου. Συγκεκριμένα, κατόπιν επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε την Τεταρτη 05/06 για το σύστημα διαχείρισης με ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:ΕΛΟΤ 1435:2009από την  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε, ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ΔΕΠ κατά ΕΛΟΤ 1435 της εταιρείας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου, και επομένως προτάθηκε και λήφθηκε η διατήρηση του πιστοποιητικού:

ΕΛΟΤ 1435:2009  “Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους”
στο πεδίο εφαρμογής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου  είναι ο πρώτος DMO (Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού) που έχει λάβει πιστοποίηση ΕΛΟΤ στην Πελοπόννησο. Υπογραμμίζουμε ότι η λήψη πιστοποίησης ΕΛΟΤ είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεσηγια την υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών πιστοποίησης, ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου είναι μέλος του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και υπάγεται στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας, όπως αυτός προβλέπεται από το Άρθρο 9, του Κεφαλαίου Β “‘Οργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου”, του Νόμου 2863/2000.

Η EUROCERT – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων Α.Ε. (EUROCERT) είναι ο φορέας έλεγχου, επιθεώρησης, πιστοποίησης και επαλήθευσης τρίτου μέρους.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *