Η συστατική του πράξη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με αριθμό φύλλου 164, στις 17 Μαρτίου του 1993. Τα επόμενα χρόνια με την προσχώρηση νέων μελών καθώς και λόγω των Διοικητικών μεταρρυθμίσεων ως προς την συγκρότηση των Δήμων (ν. 2539/97 «Καποδίστριας» και ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»), πήρε την σημερινή του μορφή με τους 14 Δήμους Μέλη.

Η ιδέα της ίδρυσής του οφείλεται σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία μιας ομάδας εμπνευσμένων πρωτεργατών, από το χώρο της αυτοδιοίκησης και των οικολογικών κινημάτων της περιοχής, οι οποίοι με συνεργατική διάθεση και έντονη περιβαλλοντική ευαισθησία έθεσαν ως κοινό στόχο, αφ’ ενός την προστασία του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου, το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για τις ιδιαιτερότητές του και αφ’ ετέρου την προβολή και αξιοποίησή του με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Η προσπάθεια αυτή πέρα από την συμμετοχή των Δήμων, προϋποθέτει και την ενεργοποίηση όλων των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών. Σε αυτό συγκλίνουν και οι προσπάθειες του Δ.Σ. του ΣΠΟΑΚ, πέρα από τον συντονιστικό ρόλο του στην κοινή δράση των Δήμων Μελών.