23/05/2024

Ολυμπία Οδός: Αποκατάσταση του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στο Νομό θέτει ως όρο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γ. Δέδες [VIDEO]

0

Ολυμπία Οδός: Αποκατάσταση του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στο Νομό θέτει ως όρο ο Γ. Δέδες VIDEO

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Γ Δέδες Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥΣτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου της 29ης Ιουλίου 2013, συζητήθηκε ένα μείζον για την Κορινθία και τη βόρεια Πελοπόννησο θέμα, που αφορά τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης λατομείων και δανειοθαλάμων για τις ανάγκες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα (Ολυμπία Οδός).

Η Περιφερειακή ηγεσία εξ αρχής, δια της εισηγήσεως της Αντιπεριφερειάρχου, κας Ν.Νικολάκου, τοποθετήθηκε αρνητικά σε δύο από τις έξι προτεινόμενες θέσεις δημιουργίας λατομείων στο Νομό και συγκεκριμένα για τις θέσεις Σπαθοβούνι και Άνω Πιτσά, θεωρώντας ότι δημιουργούνται αυξημένες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τη δημιουργία λατομικών θέσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες σε τεκμηριωμένη εισήγησή του, έθεσε συνολικά τα ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις από τα μεγάλα έργα στο Νομό (Ολυμπία Οδός, ΕΡΓΟΣΕ κλπ.) και κατέθεσε προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, οι οποίες τελικά συμπεριλήφθησαν στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ο κ. Δέδες, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου της Ολυμπίας Οδού και στα τεράστια αναπτυξιακά και στρατηγικά ωφελήματα που δημιουργούνται από την πλήρη εκτέλεση και αποπεράτωσή του για το Νομό μας, αλλά και γενικότερα για τον εθνικό σχεδιασμό των μεταφορών. Υπογράμμισε ωστόσο, πως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η κατασκευή αυτού του αναγκαίου μεγάλου έργου να αποτελέσει την αφετηρία μιας σειράς αρνητικών επιπτώσεων στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο της Κορινθίας και στην καθημερινότητα της ζωής των πολιτών του Νομού μας.

Τόνισε χαρακτηριστικά: Σαν Νομός είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τις αναγκαίες υπερβάσεις και παραχωρήσεις για την εκτέλεση στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας έργα, δεν είμαστε διατεθειμένοι όμως να δούμε τη ζωή μας να αλλάζει προς το χειρότερο από τη μία μέρα στην άλλη”.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9V3NOu8LFl4]

Ο κ. Δέδες ανέδειξε ιδιαίτερα το πρόβλημα της διάβρωσηςτων ακτών που δημιουργείται από την αποκοπή της απορροής χειμάρρων, ποταμών και ρεμάτων προς τον Κορινθιακό Κόλπο, αφού τα φερτά υλικά που κατεβάζουν τα υδατορέματα δημιουργούν προσχώσεις στις παραλίες που αποτελούν τη φυσική άμυνα στη διάβρωση των ακτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, αφού χαρακτήρισε ως υπερβολικό και μη αποδεκτό τoν μεγάλο αριθμό των προτεινόμενων λατομείων και δανειοθαλάμων στο Νομό μας, τόνισε πως παράλληλα υπάρχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο από μια σειρά μεγάλων έργων που έχουν εκτελεστεί ή βρίσκονται υπό εκτέλεση στο Νομό, αναφερόμενος στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η γραμμή της ΕΡΓΟΣΕ (Κόρινθος – Πάτρα), αλλά και η υφιστάμενη κατάσταση των έργων που έχουν εκτελεστεί από την Ολυμπία Οδό.

Επισήμανε ειδικά, την τεράστια κυκλοφοριακή επιβάρυνση του παράπλευρου οδικού δικτύου και τις καταστροφές που έχει προκαλέσει η συνεχής κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και ειδικά στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρουσιάζονται έντονα, ειδικά στην περιοχή της Βόχας, τις επιπτώσεις στα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα πλησίον της Εθνικής Οδού κ.α.

«Το σύνολο αυτών των θεμάτων μας απασχόλησε από την πρώτη στιγμή της θητείας μας και γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ύστερα από διαδοχικές επισκέψεις, επί τόπου, στο έργο της Ολυμπίας Οδού, καταλήξαμε με τη συναίνεση των κατοίκων της περιοχής και παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Π. Τατούλη, σε τριμερή συμφωνία ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Εκπροσώπων του Υπουργείου και Εκπροσώπων του Παραχωρησιούχου για την άρση των αρνητικών επιπτώσεων από τα έργα της Ολυμπίας Οδού, η οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν εφαρμόστηκε», τόνισε.

Ως πρώτο όρο για την εκτέλεση του έργου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κ. Δέδες έθεσε την επικαιροποίηση αυτής της συμφωνίας η οποία περιελάμβανε:

  • την κατασκευή παράπλευρου δρόμου (service road) της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών από τον Κόμβο της Αρχαίας Κορίνθου έως και τα όρια του Νομού με ελάχιστο πλάτος 6m.

  • την αποκατάσταση των ζημιών στα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα παράπλευρα της Εθνικής Οδού.

  • τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές για την απορροή των ομβρίων.

  • τη διευθέτηση ρεμάτων και χειμάρρων που έχουν κυριολεκτικά αποκλειστεί στη ροή τους προς τον Κορινθιακό, από τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ και της Ολυμπίας Οδού.

Δεύτερον, ζήτησε την ανάληψη ευθύνης από τον Παραχωρησιούχο για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου στο Νομό, για την εκτέλεση αναπλάσεων και συντήρηση ή αποκατάσταση ζημιών στις όποιες υποδομές, τη διευθέτηση ρεμάτων και χειμάρρων για χρονικό διάστημα 5-10 χρόνων μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Τρίτον, πρότεινε τη συγκρότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιτροπής Παρακολούθησης (από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από την Υπηρεσία Δημοσίων Κτημάτων και από κατοίκους κι εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών) με στόχο την υλοποίηση όσων συμφωνούνται στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους και

Τέταρτον, ζήτησε τη δέσμευση στους χρόνους ταχείας αποκατάστασης, όχι μόνο δανειοθαλάμων και λατομείων, αλλά και όλων των παράπλευρων και συνοδών έργων που επιβαρύνουν το οδικό – συγκοινωνιακό και αρδευτικό δίκτυο.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *