19/06/2024

Οι κρίσιμες ημερομηνίες των φορολογικών δηλώσεων

0

Οι κρίσιμες ημερομηνίες των φορολογικών δηλώσεων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

imageΟι κρίσιμες ημερομηνίες των φορολογικών δηλώσεων

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 θα πρέπει να υποβληθούν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις, με την πρώτη δόση εξόφλησης του φόρου να καταβάλλεται ως τις 31 Ιουλίου 2015, τη δεύτερη ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και την τρίτη δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.
00:12 – Γιάννης Γεωργίου
Με απόφαση της Γενικής Γραμματεώς Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, καθώς και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.

Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *