Ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις ένταξης της ΠΓΔΜ στην ΕΕ με την ονομασία να εκκρεμεί

0

Ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις ένταξης της ΠΓΔΜ στην ΕΕ με την ονομασία να εκκρεμεί

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις ένταξης της ΠΓΔΜ στην ΕΕ με την ονομασία να εκκρεμείΤην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΠΓΔΜ με την ΕΕ, πρότεινε για τέταρτη φορά σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι το θέμα της ονομασίας θα ληφθεί υπόψη στα πρώτα στάδια των διαπραγματεύσεων.Παρουσιάζοντας την έκθεση προόδου της ΠΓΔΜ για το 2012, 70 συνολικά σελίδων, ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα διεύρυνσης, Στέφαν Φούλε δήλωσε: «H Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση για το πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΠΓΔΜ με την ΕΕ, στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη επίλυσης του θέματος της ονομασίας, από τα πρώτα κιόλας στάδια της ενταξιακής διαπραγμάτευσης».

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φούλε ανέφερε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΠΓΔΜ πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της Εταιρικής Σχέσης, προκειμένου να συνεχίσει το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. «Η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας είναι ουσιαστική. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ονομασίας, πρέπει να βρεθεί λύση χωρίς καθυστέρηση. Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την εξεύρεση αυτής της λύσης», δήλωσε ο Επίτροπος Διεύρυνσης.

Παράλληλα, ο Σ. Φούλε εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση από τα Σκόπια στην ελληνική πρόταση περί της υπογραφής ενός Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και ΠΓΔΜ, το οποίο θα θέσει το πλαίσιο και τις βασικές παραμέτρους για την οριστική επίλυση του ζητήματος της ονομασίας. «Ελπίζω ότι η ΠΓΔΜ θα προτείνει τις δικές της ιδέες ώστε να δημιουργηθεί μια πιο ευνοϊκή ατμόσφαιρα για την επίλυση του θέματος στης ονομασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος Διεύρυνσης.

Σε γενικές γραμμές, η έκθεση τονίζει ότι η ΠΓΔΜ συνεχίζει την ομαλή εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης και προτείνει η χώρα να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Επισημαίνει, επίσης, ότι «η ΠΓΔΜ πληροί τα πολιτικά κριτήρια για να ενταχθεί στην ΕΕ» και ότι «η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ εκπλήρωσε φιλόδοξους μεταρρυθμιστικούς στόχους».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της ΠΓΔΜ με την Ελλάδα, η Επιτροπή αναφέρει στην έκθεσή της ότι εξακολουθούν να είναι στενές ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και του τουρισμού. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες εξακολουθούν να επηρεάζονται από το ζήτημα της ονομασίας. Όπως σημειώνεται, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης υιοθέτησε μία απόφαση αναφορικά με την Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας – ΠΓΔΜ. Η ΠΓΔΜ εξακολουθεί να συμμετέχει τόσο στις συνομιλίες που διενεργούνται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ όσο και στις απευθείας επαφές με την Ελλάδα. Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Η.Ε. για εξεύρεση, μέσω διαπραγματεύσεων, μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα της ονομασίας πρέπει να συνεχιστούν με αυξημένη ένταση ενώ το ίδιο ισχύει για τις διμερείς συναντήσεις και επαφές. Επιπλέον, στην έκθεση της Επιτροπής επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφευχθούν ενέργειες και δηλώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάζουν αρνητικά τις καλές σχέσεις γειτονίας.

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι γενικά η ΠΓΔΜ μετέχει ενεργά στην περιφερειακή συνεργασία και αναπτύσσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Το ζήτημα της ονομασίας εξακολουθεί να επηρεάζει τις σχέσεις με την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό μία εποικοδομητική προσέγγιση αναφορικά με τις διαφορές με τις γειτονικές χώρες είναι σημαντική», αναφέρει η έκθεση.

Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, η έκθεση τονίζει ότι η ΠΓΔΜ εξακολουθεί να τα πληροί επαρκώς. Όπως σημειώνεται, ο Υψηλού Επιπέδου Διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και έχει συμβάλει στην πρόοδο σε μία σειρά από βασικούς τομείς πολιτικής. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει προτάσεις για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογών καθώς και στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης σχετικά με την αποποινικοποίηση της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Επίσης, η έκθεση αναφέρει ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες χρειάζεται να συνεχιστούν σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τα πολιτικά κριτήρια και ειδικότερα στο κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης.

Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ο διάλογος ανάμεσα στους εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού αλλά και ανάμεσα στην κυβέρνηση και της αντιπολίτευση. Επίσης πρέπει να προωθηθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με την κοινωνία των πολιτών.

Σχετικά με την εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων, η Επιτροπή στην έκθεσή της επισημαίνει ότι η οικονομία της ΠΓΔΜ σημείωνε μια αργή μεγέθυνση, ως το 2011, αλλά συρρικνώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2012. Η χώρα προχωρά προς την κατεύθυνση μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς. Σημειώθηκαν βελτιώσεις στην απλοποίηση της καταγραφής επιχειρήσεων, στην επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών, στην εμβάθυνση της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και στην ενίσχυση του Κράτους Δικαίου. Η Επιτροπή ζητά από την ΠΓΔΜ να εφαρμόσει αυστηρά το πρόγραμμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σημειώνει, επίσης, ότι έχει επιτευχθεί μικρή πρόοδος σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας, κυρίως για τους νέους. Επισημαίνεται, δε, ότι ως αποτέλεσμα των συνεχών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της αύξησης του εξωτερικού δανεισμού, έχει αυξηθεί το δημόσιο χρέος. Η ποιότητα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης παραμένει χαμηλή, λόγω των βραχυπρόθεσμων μέτρων που λαμβάνονται και την αδυναμία σχεδιασμού.

Σε ό,τι αφορά την κοινοτική έννομη τάξη, η έκθεση επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ευθυγράμμιση της νομοθεσίας, των πολιτικών και της διοικητικής ικανότητας με την ΕΕ, ιδιαίτερα στα πεδία της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, του ανταγωνισμού, της ασφάλειας τροφίμων και της κτηνιατρικής πολιτικής καθώς και των διευρωπαϊκών δικτύων. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες σε άλλους τομείς όπως το περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική και η απασχόληση, καθώς και η περιφερειακή πολιτική και ο συντονισμός των διαθρωτικών οργάνων.

Τέλος, ερωτηθείς από δημοσιογράφο της ΠΓΔΜ αν στην έκθεση χρησιμοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο όρος «Μακεδονικός», ο Σ. Φούλε απάντησε ότι υπάρχουν δύο αναφορές. Σημειώνεται, ότι στο κείμενο της έκθεσης, 70 σελίδων, γίνεται αναφορά σε «Μακεδονική κυβέρνηση» και σε «Μακεδονικούς θεσμούς».

Πηγή; yahoo.com

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *