27/05/2024

Ξανά στο ευρωπαϊκό δικαστήριο η ΔΕΗ για τον λιγνίτη

0

Ξανά στο ευρωπαϊκό δικαστήριο η ΔΕΗ για τον λιγνίτη

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Αναίρεση της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο είχε δικαιώσει τη ΔΕΗ για τα δικαιώματα εξόρυξης, πρότεινε την Πέμπτη ο γενικός εισαγγελέας κ. Melchior Wathelet. Ειδικότερα, ζητά από το ευρωπαϊκό δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση T-169/08 της 20ής Σεπτεμβρίου 2012 και να απορρίψει τις αιτιάσεις της ΔΕΗ. Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο.
Για την ιστορία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 2008 η Επιτροπή είχε διαπιστώσει ότι η παραχώρηση και η διατήρηση σε ισχύ των δικαιωμάτων αυτών δημιουργούσαν ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων, στην πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και παρείχαν στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να διατηρήσει, ή να ενισχύσει, τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Κατά την Επιτροπή, με την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως για το 91% των δημόσιων κοιτασμάτων, η Ελληνική Δημοκρατία παραβίασε τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ωστόσο, με την απόφαση Τ-169/08 το Γενικό Δικαστήριο είχε κρίνει ότι δεν αρκούσε να αποδειχθεί ότι ένα κρατικό μέτρο νόθευε τον ανταγωνισμό δημιουργώντας κατάσταση ανισότητας ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων και ότι ήταν απαραίτητο να προσδιοριστεί η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως της επιχειρήσεως. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση στηρίζεται σε ανακριβή, ελλιπή και ανεπαρκή αιτιολογία, σε εσφαλμένο χαρακτηρισμό και σε παραμόρφωση των αποδεικτικών στοιχείων καθώς και σε εσφαλμένη ερμηνεία των στοιχείων που θεμελιώνουν την επίδικη απόφαση.

Πηγή: xrimatistirio.gr

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *