18/04/2024

Νεφρολόγος του L-Medical Τσιολάκη Κωνσταντίνα | Πότε κάνουμε την γενική ούρων και τι δείχνει;

0

Η Γενική ούρων είναι μια από τις βασικές εξετάσεις που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη  και τη σοβαρότητα  μιας πάθησης των νεφρών και του υπόλοιπου ουροποιητικού συστήματος. Επίσης μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό παθήσεων όπως ο σακχαρώδης  διαβήτης, η υπέρταση και κάποιες  παθήσεις του ήπατος.
Γράφει η Νεφρολόγος του L-Medical, Τσιολάκη Κωνσταντίνα.

Όταν ο ασθενής επισκέπτεται για πρώτη φορά το Νεφρολόγο, πρέπει  να έχει μαζί του μία γενική ούρων. Η γενική ούρων δίνει πληροφορίες για τις παθήσεις των νεφρών, ενώ τα ευρήματα που προκύπτουν βοηθούν στη σωστή αξιολόγηση του ασθενούς.

Η γενική ούρων είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπως:

-στον έλεγχο ρουτίνας στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου σε ενήλικες και παιδιά.
–       σε συμπτώματα ουρολοίμωξης( δυσουρία, συχνουρία)
–       σε αιματουρία

Άτομα με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση νεφρικής νόσου θα πρέπει να κάνουν προληπτικά  γενική ούρων με συχνότητα που θα καθορίσει ο ιατρός τους.
Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται με:
Σακχαρώδους διαβήτη
Υψηλή αρτηριακή υπέρταση
Οικογενειακό ιστορικό χρόνιας νεφρικής νόσου
Ηλικιωμένα άτομα

Οι παράμετροι που περιγράφονται σε μια γενική ούρων δίνουν πληροφορίες για:
-την κατάσταση ενυδάτωσης και θρέψης του οργανισμού ,
-την ύπαρξη νεφρολιθίασης
-την ύπαρξη  οξείας ή χρόνιας νεφρικής βλάβης,
-την παρουσία κάποιας βακτηριακής λοίμωξης ( ουρολοίμωξης)
-την ύπαρξη κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων
-την παρουσία διαφόρων ουσιών στον οργανισμό,( όπως γλυκόζης , σκιαγραφικών ή νεφροτοξικών φαρμάκων).
-την ύπαρξη  σακχαρώδους διαβήτη και τη σωστή ρύθμισή του
-την ύπαρξη  λευκώματος, που αποδεικνύει την παρουσία  και τη σοβαρότητα  μιας νεφροπάθειας
-την ύπαρξη κάποιας ηπατοπάθειας.
– την ύπαρξη αιματουρίας (ερυθρά στα ούρα)

Αξιοσημείωτη είναι η διάκριση μεταξύ των ερυθρών  με βάση τη μορφολογία τους , τα οποία διακρίνονται σε φυσιολογικά,  και δύσμορα. Τα φυσιολογικά, μη σπειραματικής προέλευσης ερυθρά είναι  παρόντα σε μη σπειραματικής αιτιολογίας  νοσήματα, όπως ουρολοιμώξεις,νεφρολιθίαση, ψαμμίαση) ενώ τα δύσμορφα ερυθρά, σπειραματικής προέλευσης,  συναντώνται σε σπειραματοπάθειες.

Η διάκριση μεταξύ φυσιολογικών  και δύσμορφων  ερυθρών  έχει ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση των ασθενών  με μικροσκοπική αιματουρία, οφειλόμενη σε κάποια σπειραματοπάθεια ή ουροπάθεια.

Συμπερασματικά η γενική ούρων είναι μια απλή και φτηνή εργαστηριακή  εξέταση αλλά πολύ σημαντική  , διότι  δίνει πολλές πληροφορίες και μπορεί να εντοπίσει  νωρίς σοβαρές  παθήσεις , ενώ αποτελεί μέσο παρακολούθησης της εξέλιξης και  της θεραπείας των παθήσεων αυτών.

ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *