Μ. Θελερίτη στο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Καθοδόν για την αλλαγή του «Καλλικράτη» και την ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Την Δευτέρα 17 και τη Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, η Μαρία Θελερίτη, βουλεύτρια ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας, συμμετείχε στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέμα, «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο.
Στην ομιλία της η κ. Μ. Θελερίτη αναφέρθηκε στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ουσιαστική αναδιάρθρωση του πολιτικό-διοικητικού συστήματος της χώρας με στόχο τη δημιουργία ενός δημοκρατικά διαρθρωμένου πολιτικού-διοικητικού συστήματος σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο Κεντρικού κράτους, Περιφερειών και Δήμων. Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων στο κατώτατο επίπεδο και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες, καθώς και σε διαστάσεις της ενδοπεριφερειακής και ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Η ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι επιπλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων και περιφερειών, με την θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής καθώς και με την ενίσχυση της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας και των αναπτυξιακών έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαστάσεις που περιλαμβάνονται και στους 9 Πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου που έχει εκπονήσει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α για την Μεταρρύθμιση στο Πολιτικό-Διοικητικό Σύστημα της χώρας.
Η κ. Θελερίτη επισήμανε επίσης τα πιο σημαντικά συστατικά στοιχεία του Στρατηγικού Σχεδίου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:
Α. στη δημιουργία μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης η οποία θα στηρίζει ένα επιτελικό κράτος και μια τοπική αυτοδιοίκηση με μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων,
Β. στην αναγκαιότητα θέσπισης μορφών άμεσης δημοκρατίας καθώς και θεσμών λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου,
Γ. στην ανάγκη ενίσχυσης του αναπτυξιακού και προγραμματικού ρόλου των δήμων και των περιφερειών,
Δ. στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της διαδημοτικής συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών πέραν των διοικητικών ορίων κάθε δήμου.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της η κ. Μ. Θελερίτη αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, ο οποίος έχει αποτυπωθεί σε τριετές σχέδιο που περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια και βήματα.
Kόρινθος, 18 Οκτωβρίου 2016

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.