22/04/2024

Μελέτη για αποτίμηση της κοινοπραξίας που ελέγχει το καζίνο Λουτρακίου

0

Το διοικητικό συμβούλιο της “Τουριστική Λουτράκι Α.Ε. Ο.Τ.Α.” αποφάσισε την ανάθεση σε οικονομικοτεχνικό, χρηματοοικονομικό και φορολογικό γραφείο εκπόνησης μελέτης για την χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση της Κοινοπραξίας “Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α./ Club Hotel Casino Loutraki S.A.”.

H μελέτη θα περιέχει την ανάλυση ιστορικών οικονομικών αποτελεσμάτων και την καταγραφή της παρούσας κατάστασης της Κοινοπραξίας, τη καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που σχετίζονται με την λειτουργία του καζίνο και του ξενοδοχείου και την αποτύπωση των συμβατικών όρων που διέπουν τα συμβαλλόμενα μέρη της Κοινοπραξίας και το επιχειρηματικό σχέδιο της Κοινοπραξίας για το μέλλον.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *