18/07/2024

Μεθαύριο Τετάρτη συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο με την παλιά του σύσταση, ο Δήμαρχος Κ. Λογοθέτης θα είναι παρών;

0

                           Μεθαύριο Τετάρτη συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο με την παλιά του σύσταση, ο Δήμαρχος Κ. Λογοθέτης θα είναι παρών;  tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο      “Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η   Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Ενοικίαση κάδων μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”. Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον προϋπολογισμό 2015.

 

2.Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδότοπων Δήμου.

 

3.Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”, λόγω παραίτησης.

 

4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2014, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

 

5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2014, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)”.

 

6.Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, έτους 2012.

 

7.Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, έτους 2012.

 

8.Παραχώρηση ή μη στο ν.π.δ.δ. “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” της χρήσης τμημάτων των πάρκων “Ειρήνη” και “Μάτση – Λέκκα”, για το χρονικό διάστημα 1/6 – 31/8/2014.

 

9.Αποδοχή ποσού #1.760,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβάσεων έργου προσωπικού Κ.Ε.Π., για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο έτους 2013, και κατανομή αυτού.

 

10.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο μας.

 

11.Χορήγηση ή μη στον ΣΟΥΡΛΑ Ευστάθιο άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου εντός κατ/τός του “Καφέ – Μπαρ” επί των οδών Αυγουστίνου & Ιω. Στάμου στους Αγ. Θεοδώρους.

 

12.Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 346/2013 Α.Δ.Σ. “περί προσωρινής & μερικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 152/2011 Απόφαση Μ.Π.Κ., της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με σύσταση δουλείας επί ακινήτων, για τη διεύρυνση οδού που θα συνδέει την Γερμανική οδό με την Ε.Ο. Ισθμού – Λουτρακίου”.

 

13.Συμπληρωματική παρακατάθεση για την ιδιοκτησία 168Β (φερόμενη ιδιοκτήτρια Γιαννακοπούλου Αθανασία) για τη διάνοιξη – διαπλάτυνση της Ε.Ο. Παράκαμψη Λουτρακίου, βάσει των 156/2011 & 24/2012 Αποφάσεων Μ.Π.Κ.

 

14.Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Επισκευή σχολικών κτιρίων” (αρ. μελ. 29/2013).

 

15.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. έργου: “Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2009).

 

16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Πισσίων” (αρ. μελ. 17/2011).

 

17.Επιστροφή ποσού στο Υπουργείο Δ.Μ.&Η.Δ. από την υλοποίηση του έργου “Λειτουργική ενοποίηση υφισταμένων συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης”.

 

18.Επιστροφή ποσών από παράβολα έκδοσης αδειών ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 

19.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιούνιος 2014).

 

Κοινοποίηση:                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Σπυρίδων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *