20/06/2024

Λ. Μπούκλης: Η Κομισιόν θα παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα για έναν ακόμα παράνομο χώρο ταφής απορριμάτων στο Κιάτο

0

Λ. Μπούκλης: Η Κομισιόν θα παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα για έναν ακόμα παράνομο χώρο ταφής απορριμάτων στο Κιάτο

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Με αγανάκτηση, για πολλαπλή φορά, πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για έναν ακόμη παράνομο χώρο ταφής απορριμάτων, αυτή τη φορά στο Κιάτο – Κορινθίας, όπου όπως αναφέρεται λειτουργεί χωρίς άδεια ο ΧΥΤΑ από το 2002!

Οι αρμόδιοι από το 2002 έως και σήμερα, όπως φαίνεται, περί άλλων ετύρβαζαν!

Η Ελληνική Πολιτεία και οι ανεξάρτητες αρχές της θα αναζητήσουν τους υπεύθυνους;

Πως και πότε θα αποκασταθούν οι πιθανές προκληθείσες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, που δύναται να έχουν συντελεσθεί 11  (έντεκα ολόκληρα!) χρόνια;

Δυστυχώς παραμένουμε απροστάτευτοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και πρέπει, να επιτελέσει ανάλογες παρεμβάσεις εποφελεία των πολιτών της περιοχής μας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της και το περιβάλλον από τις επιπτώσεις της κακής επεξεργασίας αποβλήτων στην Πελοπόννησο. Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις, ο ΧΥΤΑ Κιάτου εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ περί αποβλήτων και υγειονομικής ταφής, με αποτέλεσμα να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα προκειμένου να επισπεύσει τη λήψη μέτρων για το θέμα αυτό, η Επιτροπή άσκησε αγωγή κατά της Ελλάδας ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ μετά από σχετική σύσταση του αρμόδιου για το Περιβάλλον Επιτρόπου, Janez Potočnik.

Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων προβλέπει πολύ αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για τους ΧΥΤΑ με σκοπό την πρόληψη των επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, τα ύδατα, το έδαφος και τον αέρα. Διάφοροι επιτόπιοι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι στον ΧΥΤΑ Κιάτου δεν έχει απομείνει χώρος και ότι αυτός εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς έγκυρη άδεια δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

Μολονότι οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να το λύσουν, δεν έχουν ακόμη λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τον καθαρισμό του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ που συνεχίζει να λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ε.Ε. περί αποβλήτων, συνεχίζει η ανακοίνωση της Ε.Ε.

Μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση (ρύπανση και ατιμωρησία);

Λάμπρος Μπούκλης

Περιφ.Σύμβουλος Πελοποννήσου

Γραμματέας Περιφ. Συμβουλίου

Επικεφαλής Οικολογικής Συμπολιτείας του Μοριά

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *