28/05/2024

Λουτράκι: Πρόσκληση σε διαβούλευση για Παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών

0

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕ ΥΣΗ»
Σχετ.:
α) Η υπ΄ αρίθμ. πρωτ. Οικ. 5400/07.11.2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας, όπως ισχύει,
β) Ο Ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) Το υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 6557/18.04.2024 έγγραφο της Αρμόδιας Υπηρεσίας, αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη Διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Δευτέρα 29
Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Λουτρακίου
(Ιάσονος 1 – Λουτράκι), όπου θα συζητηθούν τα κατωτέρω θέματα, σε εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 15Α & 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/τ.Α/08-08-2013) «Κανόνες Ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών & άλλες διατάξεις », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Με θέματα:
1. «Παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών
στον καταναλωτή και χρονικό διάστημα για το οποίο επιτρέπεται η παράταση ωραρίου»,
2. «Λειτουργία συγκεκριμένων καταστημάτων όλες τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας σε περιοχές
τουριστικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος με αυξημένη πληθυσμιακή επιβάρυνση» &
3. «Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κι άλλες Κυριακές πλέον του υπό Νόμου
προβλεπόμενων – διατήρηση ή τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας των εμπορικών
καταστημάτων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2024 S

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *