17/07/2024

Λειτουργία και διαχείριση της Διώρυγας Κορίνθου, σε συνάρτηση με το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και την επάρκεια του εργατικού δυναμικού

0

Λειτουργία και διαχείριση της Διώρυγας Κορίνθου, σε συνάρτηση με το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και την επάρκεια του εργατικού δυναμικού

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Χθες 24 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου στο Δημαρχείο Δήμου Τρίπολης.
Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε με εισηγητή τον Δήμαρχο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων Κώστα Λογοθέτη ήταν το ακόλουθο:

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 335/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων με θέμα «Λειτουργία και διαχείριση της Διώρυγας Κορίνθου, σε συνάρτηση με το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και την επάρκεια του εργατικού δυναμικού».

Μετά την εισήγηση του Δημάρχου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων,  Η ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση  ‘335/2011’ του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων.
Το περιεχόμενο της  απόφασης ‘335/2011’ είναι το εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α
.
Να προτείνει και να καλέσει τα αρμόδια Υπουργεία, ήτοι τόσο το Υπουργείο Οικονομικών, όσο και τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
Α) Να καταρτιστεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Business Plan), προκειμένου να εμπλουτιστεί το εργατικό δυναμικό με άτομα που διαθέτουν ειδική τεχνογνωσία η οποία απαιτείται έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν επιτυχώς τα προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης της Διώρυγας.
Β)  Η πρόσληψη των ατόμων που θα  στελεχώσουν το εργατικό δυναμικό της Διώρυγας να μη γίνει με τη διαδικασία μέσω Α.Σ.Ε.Π., αλλά να εφαρμοστούν άλλα αντικειμενικά κριτήρια που συνάδουν με το αντικείμενο των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης της Διώρυγας (εξειδικευμένο προσωπικό με την απαιτούμενη τεχνογνωσία), ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για τους λόγους αυτούς  επιβάλλεται να εξαιρεθεί το εργατικό δυναμικό της Διώρυγας Κορίνθου από το καθεστώς Εργασιακής Εφεδρείας.
Γ)  Να υπαχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) η συντήρηση των πρανών και των κρηπιδωμάτων του ιστορικού μνημείου της Διώρυγας, αφού προηγουμένως συνταχθεί σχετική μελέτη.
Δ) Να τροποποιηθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανώνυμης Εταιρείας της Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.), έτσι ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό Μέλη, ως εξής: α) Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, β) Εκπρόσωποι των εργαζομένων στη Διώρυγα, γ) Εκπρόσωποι άλλων φορέων έτσι ώστε να καταστεί ευχερέστερη η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων της λειτουργίας και συντήρησης της Διώρυγας, καθώς και η επικοινωνία του εργατοτεχνικού προσωπικού με τη Διοίκηση της Α.Ε.ΔΙ.Κ.

Μετά τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Κώστας Λογοθέτης δήλωσε:

Καμία καινοτομία δεν μπορεί να είναι στέρεη, εάν δεν έχει τους ιστορικούς της πυλώνες.
Εμείς έχουμε ένα μοναδικό πυλώνα, ένα μοναδικό στην Ελλάδα μνημείο, έχουμε τη Διώρυγα.
Και μάλιστα τη Διώρυγα με τον αρχαίο Δίολκο.
Για μας η Διώρυγα αποτελεί τον άξονα πολιτισμού, αναψυχής και εκπαίδευσης.
Τον άξονα που διασυνδέει ακμάζουσα την ιστορία με τον πολιτισμό και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες  ενέργειες για την προστασία του ιστορικού μας πλούτου, την αξιοποίηση του μνημείου του Αρχαίου Διολκού και την ανάδειξη της Διώρυγας ως πύλης εισόδου της Πελοποννήσου.

Τόνισε δε, ότι ο Δήμος θα συμμετέχει σε οποιοδήποτε σχήμα που θα κληθεί να διαχειριστεί τη διώρυγα, με εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα αφορά τόσο την διέλευση και λειτουργία, όσο και την τουριστική της αξιοποίηση.
Αναφερόμενος στους εργαζόμενους της Διώρυγας τους διαβεβαίωσε ότι σύσσωμος ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων θα είναι αρωγός στις προσπάθειές τους για τα εργασιακά τους δικαιώματα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *