Λάμπρος Μπούκλης θέτει 10 ερωτήματα – 10 προτάσεις σχετικά με τα απόβλητα που “γνωστοί-άγνωστοι” επιχείρησαν να θάψουν εντός ορίων του Δήμου Μεγαλόπολης.

0

Λάμπρος Μπούκλης θέτει 10 ερωτήματα – 10 προτάσεις σχετικά με τα απόβλητα που “γνωστοί-άγνωστοι” επιχείρησαν να θάψουν εντός ορίων του Δήμου Μεγαλόπολης.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

 

Λάμπρος Μπούκλης,Οικολόγοι Πράσινοι,Κορινθία,Γραμματέας,Περιφερειακός Σύμβουλος,tvtv10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά τις εγκληματικές ενέργειες όπου οι «γνωστοί – άγνωστοι» έθαβαν σκουπίδια σε αναδασωτέα έκταση παράπλευρα σε δύο λίμνες και κοντά στον ποταμό Αλφειό, καλείται η Ελληνική Δικαιοσύνη να αναλάβει άμεση δράση.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και όλη η Πελοπόννησος απαιτούν ΑΜΕΣΕΣ απαντήσεις και δράσεις

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα:

1) Ποιος Δήμαρχος ή/και ποιοι Δήμαρχοι συναίνεσε/σαν σε αυτή την εγκληματική περιβαλλοντικά και κοινωνικά ενέργεια; Το φυσικό περιβάλλον και η Δημόσια Υγεία δεν αφορά αυτούς και τα παιδιά τους;

 

2) Ποιος εξέδωσε παραστατικά μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ γνώριζε ότι μετεφερόντουσαν δημοτικά και ίσως (σύμφωνα με δημοσιεύματα) επιμολυσμένα (επικίνδυνα – τοξικά) στερεά απόβλητα;

 

3) Γιατί εξουσιοδοτούν τον «ανάδοχο», εργολάβο μεταφορέα «ανακυκλώσιμων» να μεταφέρει το φορτίο σε χώρο επιλογής του;

Ο ρόλος του Πόντιου Πιλάτου πιστεύουν ότι τους «αθωώνει»;

4) Ποιος ή/και Ποιοι επιλέγουν απίστευτα δαπανηρές εργολαβικές μεταφορές δήθεν «ανακυκλώσιμων» αντί με τα ίδια χρήματα να είχαν/έχουν εξοπλίσει τους Δήμους τους με άρτιες υποδομές ανακύκλωσης και κομποστοποίησης;

 

5) Γιατί δεν ενημερώνουν/ευαισθητοποιούν τους Δημότες και δεν θέτουν ετήσιους στόχους ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, όπως ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Πελ/σου προδιαγράφει;

 

6) Γιατί δεν επιλέγουν την εντατική ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και την κομποστοποίηση προδιαλεγμένου που είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ και περιβαλλοντικά φιλικότερη διαχείριση που ταυτόχρονα δημιουργεί και τις περισσότερες θέσεις εργασίας; Γιατί αυτή η εμμονή με συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες εργολαβίες;

 

7) Ποιος ή/και Ποιοι δεν συνέλαβαν επ΄ αυτοφώρω τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς του περιβαλλοντικού και οικονομικού αυτού εγκλήματος;

 

8) Ποιος ή/και Ποιοι και για ποιο λόγο δεν κατάσχεσαν τα οχήματα και τον λοιπό εξοπλισμό των παρανομούντων;

 

9) Το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ή/και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Περιφέρειας έκαναν ταυτοποίηση των θαμμένων αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.);

 

10) Ποιος και Πως διασφαλίζει ότι δεν θα συνεχιστούν παρόμοια περιβαλλοντικά εγκλήματα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου;

 

 

  • ΑΜΕΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ/ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

  1. Πιστεύουμε καλόπιστα ότι οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα επενδύσουν επ’ ωφελεία των Δημοτών τους σε τοπικές υποδομές και βιώσιμες λύσεις χαμηλού κόστους (π.χ. ευαισθητοποίηση Δημοτών, πράσινα σημεία συλλογής υλικών, κομποστοποίηση αγροτικών/δημοτικών κλαδεμάτων, συνεργασίες με Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Σχολεία, για προδιαλεγμένο υλικό προς κομποστοποίηση, κλπ.) και όχι σε άλλες εργολαβίες μεταφοράς και παράνομης ταφής. Τα ανταποδοτικά τέλη που οι δημότες πληρώνουν επί δεκαετίες πρέπει επιτέλους να πιάσουν τόπο.

Αρκετοί Δήμοι έχουν ήδη πρωτοπορήσει στην ανακύκλωση

στην Πηγή και στην κομποστοποίηση προδιαλεγμένου και

πρέπει να βρουν μιμητές.

 

  1. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου πρέπει να συντάξει έναν συγκριτικό Πίνακα με τις επιδόσεις (ποσοτικοί – ποιοτικοί δείκτες) των 26 Δήμων στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

 

  1. Εκ μέρους του ΦΟ.Δ.Σ.Α. πρέπει να κοστολογηθεί και να δηλωθεί, επισήμως, πόσο στοιχίζει η διαχείριση των απορριμμάτων ανά τόνο και ανά Δημότη σε κάθε Δήμο.

 

  1. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. πρέπει να συντάξει έναν ενιαίο Κανονισμό Καθαριότητας και για τους 26 Δήμους της Περιφέρειας και (μεταξύ άλλων) να καταγράφεται κάθε δρομολόγιο, ο προορισμός και η σύσταση των μεταφερόμενων αποβλήτων κάθε δημοτικού ή εργολαβικού/υπεργολαβικού οχήματος.

 

5. Παράλληλα, πρέπει να εκπαιδευθούν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι

και το εμπλεκόμενο με την Καθαριότητα δημοτικό προσωπικό,

από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές σε θέματα διαχείρισης,

όπως (μεταξύ άλλων): ανακύκλωσης – κομποστοποίησης,

Logistics, συντήρησης (maintenance) και επίτευξης μετρήσιμων

στόχων.

 

6. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. μέσα από ανοιχτό διαγωνισμό, προτείνεται να

συνεργαστεί με έγκυρο Φορέα Πιστοποίησης που θα

επικυρώνει ή/και θα αναθεωρεί τα μετρήσιμα στοιχεία /

επιδόσεις των Δήμων και θα διενεργεί ανεξάρτητους,

εξωτερικούς, δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Ο Φορέας θα επιτηρείται από το Εθνικό Σύστημα

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)

 

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης των Κ.Δ.Α.Υ. συμμείκτων και ανακυκλωσίμων στους χώρους που ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου υπέδειξε. Παράλληλα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Περιφέρειας

και του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να εντατικοποιήσουν ελέγχους και

αμφίδρομη συνεργασία.

 

8. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να

προχωρήσουν, άμεσα, σε συναντήσεις εργασίας και διεκδίκησης

πόρων τόσο με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

/Υ.ΠΕ.Κ.Α.) όσο και με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης

Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)

 

9. Να προσκληθεί, άμεσα, το επιστημονικό δυναμικό που κατοικεί

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχει ακαδημαϊκή ή/και

εργασιακή εμπειρία και να αναλάβει δράση μέσα από

προγράμματα, ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης / μέτρησης

δεικτών, της Περιφέρειας και των Δήμων (με προτεραιότητα

στους άνεργους και στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες). Παράλληλα

να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο Εθελοντικό Σώμα, από Πολίτες.

 

10. Να διασυνδεθεί, άμεσα, το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και το

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε κάθε δυνατή εκδοχή της

Βιώσιμης Ανάπτυξης που προγραμματίζεται στην Περιφέρεια

Πελοποννήσου και στους Δήμους της.

 

Ήμασταν και θα παραμείνουμε, αρωγοί των προσπαθειών, της πλειοψηφίας των Δημάρχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που υιοθετούν τις ανωτέρω αρχές βιώσιμης διαχείρισης και δη της δημιουργίας μίας νέας Πελοποννησιακής κουλτούρας στην διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.

 

Λάμπρος Μπούκλης

περιφερειακός σύμβουλος Περιφ. Πελοποννήσου

Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *