Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καραντάνη στο Λουτράκι. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του θέματος στα αρμόδια γραφεία του Δήμου

0

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καραντάνη στο Λουτράκι. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του θέματος στα αρμόδια γραφεία του Δήμου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  Δ. Κων/νος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε επόμενη συνεδρίασή της, θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καραντάνη στο Λουτράκι.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του θέματος και επί των προτεινόμενων από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ρυθμίσεων στα αρμόδια γραφεία του Δήμου και να υποβάλουν τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους εγγράφως, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. κ. Νικολάου Γιάννης, τηλ. 2744360173).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Επιτροπή Διαβούλευσης                                          ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. Κων/νος

2.Πίνακες ανακοινώσεων του

Δήμου, των Δημοτικών Κοινοτήτων

& της Τοπικής Κοινότητας

(με αποδεικτικό)

3.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

                     

ΠΡΟΣ

Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας

ΘΕΜΑ:           Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καραντάνη στο Λουτράκι 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σε επόμενη συνεδρίασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου θα εξετάσει το εν λόγω θέμα και ακολούθως με Απόφασή της θα εισηγηθεί σχετικώς στο Δ.Σ.

Ως εκ τούτου σας αποστέλλουμε τη σχετική με το θέμα εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προς ενημέρωσή σας και για τυχόν δικές σας ενέργειες.

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

                                                                                                Αντιδήμαρχος

 

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *