Κρούσμα σε όλη την Κόρινθο και στο Λουτράκι ΚΙ ΑΛΛΟ ΧΑΡΑΤΣΙ. Η GEA ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ! ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΛΕΙΠΕ!!! ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ

0

Κρούσμα και στην Κόρινθο και στο Λουτράκι ΚΙ ΑΛΛΟ ΧΑΡΑΤΣΙ. Η GEA ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ! ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΛΕΙΠΕ!!!

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Οι περισσότερες επιχειρήσεις τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου έχουν λάβει φάκελο που ως αποστολέα έχει Αθηναϊκό Δικηγορικό Γραφείο. Ούτε λίγο ούτε πολύ ένας ακόμα Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός κερδοσκοπεί εις βάρος της γονατισμένης αγορά.
Αυτή τη φορά το Χαράτσι έρχεται από Ιδιωτική Εταιρεία που  αποφάσισε και νομιμοποιήθηκε να απαιτεί και να εισπράττει χρήματα λόγω Πνευματικών Δικαιωμάτων των καλλιτεχνών.
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΛΕΙΠΕ!!!

ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ!!!

Μάθετε το ιστορικό της GEA, τις τιμές και το κατά πόσο είναι νόμιμη:

Το 1993, με το νόμο 2121/1993 περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, η πολιτεία, σε εναρμόνιση κοινοτικών και διεθνών συμβάσεων, θεσμοθέτησε τα συγγενικά δικαιώματα ερμηνευτών, εκτελεστών και παραγωγών υλικών φορέων ήχου.
Για τη διαχείριση και προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων ή εξουσιών που απορρέουν από αυτά, ιδρύθηκαν, με την άδεια του ΥΠ.ΠΟ., οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί των παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας GRAMMO, των τραγουδιστών ΕΡΑΤΩ και των μουσικών ΑΠΟΛΛΩΝ. Οι τρεις αυτοί οργανισμοί, μετά τη δημοσίευση του νόμου 3905/2010, ίδρυσαν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων με σκοπό την είσπραξη της εύλογης και ενιαίας αμοιβής που προβλέπεται στις παρ. 1, 2 και 3 άρθρ. 49 ν. 2121/1993.
Ο οργανισμός αυτός ονομάζεται GEA (αρ.ΦΕΚ 3245/30.12.2011) από το αρχικό γράμμα των διακριτικών τίτλων των ιδρυτικών μελών του/οργανισμών ήτοι τους GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία.
Επομένως, ο GEA μετά από την κατά αποκλειστικότητα σχετική ανάθεση από τα ιδρυτικά της μέλη/οργανισμούς, είναι η μόνη αρμόδια, να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια  και να εισπράτει την αμοιβή από τους χρήστες.

Το έργο του GEA
Ο GEA έχει δύο αρμοδιότητες.
Να χορηγεί άδειες σε χρήστες μουσικής εισπράττοντας τις οφειλόμενες αμοιβές.
Να διανέμει τις εισπρατόμενες αμοιβές στους οργανισμούς GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ, οι οποίοι, στη συνέχεια, είναι υπεύθυνοι για τη διανομή των αμοιβών στους δικαιούχους, παραγωγούς, τραγουδιστές και μουσικούς αντίστοιχα.
Ο GEA, συνεπώς, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποστολή την είσπραξη και διανομή των αμοιβών για τα συγγενικα δικαιώματα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Επιχειρήσεις στις οποίες η μουσική είναι απαραίτητη (ενδεικτικά: discos, clubs, bars κ.τ.λ.):

Ποσοστό 10% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους, με ελάχιστο ποσό κατ’ έτος ως ακολούθως:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8 – 12 μήνες

(χειμώνα – καλοκαίρι)

6 – 7 μήνες

(χειμώνα)

1 – 5 μήνες

(καλοκαίρι)

Έως   100 m2

3.000,00

2.100,00

1.500,00

101 – 200 m2

4.200,00

2.900,00

2.100,00

201 – 300 m2

5.000,00

3.500,00

2.500,00

301 – 400 m2

5.900,00

4.200,00

3.000,00

401 – 500 m2

6.500,00

4.600,00

3.300,00

501 – 700 m2

7.100,00

5.000,00

3.600,00

701 – 900 m2

8.300,00

5.800,00

4.200,00

901 m2 και πάνω

8.900,00

6.200,00

5.300,00

Β. Επιχειρήσεις στις οποίες η μουσική είναι χρήσιμη (ενδεικτικά: εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, μπαρ θεάτρων – κινηματογράφων κ.τ.λ.):

Εφάπαξ ποσό κατ’ έτος ως ακολούθως:

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ  ΧΩΡΟΙ

Έως     50 m2

100,00

  51 – 100 m2

150,00

101 – 200 m2

200,00

201 – 300 m2

250,00

301 – 400 m2

310,00

401 – 500 m2

400,00

501 – 600 m2

470,00

601 – 700 m2

530,00

701 – 800 m2

590,00

Κάθε 100 m2 επιπλέον + 60,00 €
 
Υπαίθριοι χώροι

Το 50% των προαναφερομένων ποσών

Επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι και 7 μήνες:

Το 70% των προαναφερομένων ποσών

Επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι και 5 μήνες:

Το 50% των προαναφερόμενων ποσών

Επιχειρήσεις που λειτουργούν σε χώρους ξενοδοχείων (αναλόγου επαγγελματικής δραστηριότητας):

Υπάγονται στις κατηγορίες Α. και Β. του παρόντος

Επιχειρήσεις που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.Σ.Ε

Διέπονται από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην από 20 Νοεμβρίου 2002 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Π.Ο.Ε.Σ.Ε και των Οργανισμών

 

Γ. Super Markets (ανά κατάστημα ή υποκατάστημα):

Εφάπαξ ποσό κατ’ έτος ως ακολούθως:

Έως     100 m2

60,00

101 –   200 m2

90,00

201 –   400 m2

140,00

401 –   800 m2

200,00

801 – 1600 m2

270,00

1601 m2 και άνω

360,00

Δ. Αίθουσες bowling, πίστες πατινάζ (roller skating, ice skating)

Έως           300 m2  ……….…    500,00 € ανά έτος

301 m–   400 m2   …………    650,00 € ανά έτος

401 m–   500 m2   …………    800,00 € ανά έτος

501 m–   700 m2   ………… 1.000,00 € ανά έτος

701 m2 – 1000 m2   …………. 1.200,00 € ανά έτος

1001 m2 και άνω    …………  1.500,00 € ανά έτος

Επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι και 9 μήνες:

Το 70% των προαναφερομένων ποσών

Επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι και 6 μήνες:

Το 50% των προαναφερομένων ποσών

Ε. Luna Parks

Έως         500 m2 ……………….450,00 € ανά έτος

501 m– 700 m2 ……………….600,00 € ανά έτος

701 m2 – 900 m2 ……………….750,00 € ανά έτος

Για κάθε 200 m2 επιπλέον + 150,00 € ανά έτος

Επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες:

Το 80% των προαναφερομένων ποσών

Επιχειρήσεις που λειτουργούν από 6 έως 9 μήνες:

Το 70% των προαναφερομένων ποσών.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από 6 μήνες αλλά η λειτουργία τους είναι μεταξύ των μηνών Μαΐου – Σεπτεμβρίου: Το 60% των προαναφερομένων ποσών.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από 6 μήνες αλλά η λειτουργία τους είναι μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου – Απριλίου ή Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου:

Το 50% των προαναφερομένων ποσών.

Στ. Επιχειρήσεις εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

1.   Εμπορικά κέντρα:

Μέχρι   1.500 m2 …….350,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

1.501 – 3.000 m2 …….400,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

3.001 m2 και άνω ……450,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

2.   Πολυκαταστήματα

Μέχρι      500 m2 ..……….450,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

501 – 1.000 m2 ..……….550,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

1.001 – 1.500 m2 ….……..650,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

1.501 m2 και άνω ….…….700,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

3.   Λοιπές επιχειρήσεις (καταστήματα ένδυσης – υπόδησης, κομμωτήρια κ.τ.λ.)

Έως        50 m2 …………100,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

51 –      100 m2 …………150,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

101 –    200 m2 …………200,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

201 –    300 m2 …………300,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

301 –    400 m2 …………400,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

401 –    500 m2 …………500,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

501 –    700 m2 …………600,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

701 – 1.000 m2 …………700,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

Για κάθε 100 m2 επιπλέον: + 50,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

Επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι και 7 μήνες:

Το 70% των προαναφερομένων ποσών

Επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι και 5 μήνες:

Το 50% των προαναφερομένων ποσών

Ζ. Νοσηλευτικά ιδρύματα – Ιατρεία

 1. 1.      Ιατρεία: 200,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος
 1. 2.      Ιδιωτικές Κλινικές – Νοσοκομεία: 500,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

Σημείωση:   Εξαιρούνται τα δημόσια νοσοκομεία. Για τα κυλικεία των νοσοκομείων (ιδιωτικών και δημοσίων) ισχύει ό,τι στην κατηγορία Β. του παρόντος αμοιβολογίου.

 

 

Η. Μέσα Μεταφοράς

 1. Αεροπλάνα:        0,06 € ανά εισιτήριο γραμμών εσωτερικού

0,15 € ανά εισιτήριο γραμμών εξωτερικού (Ευρώπης)

0,30 € ανά εισιτήριο γραμμών εξωτερικού (εκτός Ευρώπης)

 1. Λεωφορεία ΚΤΕΛ, Τραίνα, Πλοία ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών: 0,01 € ανά εισιτήριο
 1. Κρουαζιερόπλοια: 0,50 € ανά άτομο ανά διανυκτέρευση
 1. Τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν): 0,02 € ανά άτομο
 1. Αστικές συγκοινωνίες :

Μετρό:   0,01 € ανά εισιτήριο ή 0,03 € ανά ημερήσιο εισιτήριο απεριορίστων διαδρομών ή 0,50 € ανά μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Ηλεκτρικός σιδηρόδρομος : 0,01 € ανά εισιτήριο

Λεωφορεία:         0,01 € ανά εισιτήριο ή 0,50 € ανά μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

 

 1. Σταθμοί Υπεραστικών λεωφορείων, Σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί αστικών συγκοινωνιών : 300,00 € εφάπαξ ποσό ανά σταθμό ανά έτος
 1. Αεροδρόμια : 500,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

Σημείωση:   Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της κατηγορίας Η. εξαιρούνται οι κάρτες και τα εισιτήρια πολυτέκνων, φοιτητών, στρατιωτών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Θ. Γήπεδα

1 ‰ ανά εισιτήριο για όλους τους αγώνες όλων των αθλημάτων και κατηγοριών. Εξαιρούνται οι ερασιτεχνικές κατηγορίες.

Ι. Επιχειρήσεις άθλησης και χορού ανά έτος ως ακολούθως:

 1. Πλαζ λουομένων και κυλικεία πλαζ λουομένων            : 1% επί των ακαθαρίστων

                                                                                      εισπράξεων

 1. Γυμναστήρια : 5% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων
 1. Σχολές χορού : 7% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων

 

 

ΙΑ. Χώροι δημοσίων εκδηλώσεων

 1. Υπαίθριες ή στεγασμένες εκδηλώσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων (εγκαίνια, γιορτές κ.λ.π.): 100,00 € ανά εκδήλωση
 1. Πολιτικά κόμματα, δήμοι και λοιποί δημόσιοι και κρατικοί οργανισμοί (πολιτικές συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις): 300,00 € ανά εκδήλωση
 1. Καρναβαλικές εκδηλώσεις δήμων και λοιπών φορέων:

α)   Διάφορες καρναβαλικές εκδηλώσεις (τελετή έναρξης ή λήξης, δρώμενα κ.τ.λ.): 1.500,00 € ανά εκδήλωση

β)   Καρναβαλικές παρελάσεις: 2.000,00 € ανά ώρα παρέλασης, με minimum ποσό τα 2.000,00 €

ΙΒ. Τράπεζες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Εφάπαξ ποσό 6,00 € ανά κατάστημα ανά ημέρα λειτουργίας.

ΙΓ. Βιομηχανίες, ναυπηγεία, εργοτάξια

Εφάπαξ ποσό 1.500,00 € ανά έτος

ΙΔ. Αγροτικές επιχειρήσεις (θερμοκήπια, ανθοκήπια κ.τ.λ.)

Εφάπαξ ποσό 300,00 € ανά έτος

ΙΕ. Τηλεφωνικά κέντρα

Έως   5 γραμμές ……..150,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

6 – 20 γραμμές ……..200,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

21 – 50 γραμμές ……..250,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος

51 γραμμές και άνω …300,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος


Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *