23/05/2024

Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους δημότες και οικογένειες για το έτος 2013

0

Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους δημότες και οικογένειες για το έτος 2013

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ_ΑΦΙΣΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους δημότες και οικογένειες για το έτος 2013

Ο Δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων συμμετέχει για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ. 279/23460/2013-ΦΕΚ 414/τΒ’/22-2-2013).

Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων σε απόρους, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωσηαπευθύνεται σε απόρους κατοίκους του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και υλοποιείται με βάση τα ειδικά κριτήρια επιλογής των τελικών δικαιούχων όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση.

Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια είναι τα εξής:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους είναι τα εξής (εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά) :

  • Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφή (χορηγείται από την υπηρεσία).

  • Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας.

  • Άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά σε έναν μόνον φορέα (μόνο στο Δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα κοινοτικά καταστήματα Περαχώρας και Ισθμίας, στο δημοτικό κατάστημα Αγίων Θεοδώρων και στο Δημαρχείο Λουτρακίου (έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

27440 79190 (Περαχώρα),

27410 37211 (Ίσθμια),

27413 62403 (Άγιοι Θεόδωροι) και

27443-60111 (Λουτράκι)

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *