24/04/2024

Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής – ποιους αφορά

0

Σας ενημερώνουμε, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, μπορούν να συμμετάσχουν στην β φάση του προγράμματος, η οποία προβλέπει εγγυημένη απασχόληση για 12 μήνες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, άνεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών» του ΟΑΕΔ. (www.oaed.gr).

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι, τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθούν δύο νέα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν οι ωφελούμενοι και των υπόλοιπων ηλικιακών κατηγοριών (οι άνω των 49 ετών) των ωφελουμένων του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Πρόκειται για:

α) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που
βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των
50 ετών» και

β) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας
άνω των 50 ετών». Αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να ακολουθήσουν οι σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *