23/06/2024

Θέμα : Έναρξη ένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων  για οφειλές στον ΟΑΕΕ.

0

Θέμα : Έναρξη ένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων  για οφειλές στον ΟΑΕΕ.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Θέμα : Έναρξη ένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων  για οφειλές στον ΟΑΕΕ.

Μετά την αντίστοιχη έναρξη της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις οφειλές στο ΙΚΑ (26-27 Μαρτίου ), από την Πέμπτη 2 Απριλίου μπορούν να ενταχθούν στο σχετικό σύστημα και όλοι οι συνάδελφοι που έχουν οφειλές στον ΟΑΕΕ.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ως τις 2 Μαΐου 2015.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων  μπορεί να φτάσει μέχρι τις 100 , με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 50 ευρώ , ενώ ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών.

Ειδικότερα προβλέπεται :

 • Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής .
 • Έκπτωση 80%  για ρύθμιση έως 36 δόσεις .
 • Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις .
 • Έκπτωση  60% για ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις .
 • Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις .

Τα πλεονεκτήματα της νέας ρύθμισης είναι προφανή και περιλαμβάνουν:

 • Εφάπαξ ή τμηματική εξόφληση με σημαντικές εκπτώσεις στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.
 • Μεγάλη διάρκεια τμηματικής καταβολής.
 • Μη επιβάρυνση οφειλών έως 5000 € με τόκο αποπληρωμής.
 • Επιβάρυνση των άνω των 5000 € οφειλών με μειωμένο επιτόκιο αποπληρωμής (3% ετησίως).
 • Μετάθεση του χρόνου ένταξης στη ρύθμιση για τους ασφαλισμένους  που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και έχουν μηδενικό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2015.
 • Αυτοδίκαιη ένταξη σε 100 δόσεις , των ασφαλισμένων που τηρούν τους όρους του προσωρινού διακανονισμού Ν. 3943/2011 και το υπόλοιπο της οφειλής τους είναι πάνω από 15000€.

Το νέο πλαίσιο ρύθμισης σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος επιλογής κατάταξης έως και 3 κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες , καθιστούν περισσότερο εφικτή τη δυνατότητα ανταπόκρισης των συναδέλφων στην διευθέτηση των υποχρεώσεων τους προς τον οργανισμό .

Η ένταξη στη ρύθμιση θα συμβάλει στην οικονομική σταθερότητα του Οργανισμού και θα παράσχει σε όλους τους συναδέλφους τα δικαιώματα του ενήμερου ασφαλισμένου (ασφαλιστική ικανότητα , ασφαλιστική ενημερότητα , συνταξιοδοτικές παροχές.)

Κατά την υποβολή του αιτήματος ένταξης στην ρύθμιση ελέγχονται και ταυτοποιούνται ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΔΤ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ασφαλισμένου και πραγματοποιούνται όπου απαιτείται οι σχετικές μεταβολές . Η καταβολή της πρώτης δόσης  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση . Οι οφειλέτες που δεν θα καταβάλουν εμπρόθεσμα την πρώτη δόση , μπορούν να  υποβάλουν νέα αίτηση έως 30.04.2015 . Για τους συναδέλφους  που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση οριστικής απόφασης διαγραφής .

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γραμματέας

Βασίλειος Γεώργαρης                                             Απόστολος Καϊλάνης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *