Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παίρνει θέση για το Νερό Λουτρακίου

0

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παίρνει θέση για το Νερό Λουτρακίου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προκύψει θέμα με το Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης στο Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Από την πρώτη στιγμή ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Πουλάς υπεύθυνος για θέματα  Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έδειξε άμεσα ενδιαφέρον για το εν λόγω θέμα. Μετά από επικοινωνία με το Δήμαρχο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων ζητήσαμε και λάβαμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων των εργαστηριακών εξετάσεων.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τις ισχύουσες διατάξεις για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (εγκύκλιος 98/83/ΕΚ. και την αριθμ ΔΥΓ2/οικ. 64340/7-6-2011 ειδικότερη εγκύκλιο με αναφορά στο εξασθενές χρώμιο) παραθέτουμε για ενημέρωση σας τα εξής :

Παραμετρική τιμή για το εξασθενές χρώμιο λαμβάνεται η τιμή που έχει οριστεί για το ολικό χρώμιο  δηλαδή :  

  • η τιμή των 50mg/L  
  • η οποία έχει οριστεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο οποίος έλαβε υπόψη του τις τεχνικές δυσκολίες αναλυτικής μέτρησης του εξασθενούς χρωμίου , καθώς και την έλλειψη τοξικολογικών δεδομένων για τις επιπτώσεις του εξασθενούς χρωμίου κατά την κατάποση και για αυτό δεν προτείνει σχετική τιμή αποκλειστικά για το εξασθενές χρώμιο.

Στις αναλύσεις που έγιναν καταγράφεται  τιμή ολικού χρωμίου ως εξής :  

ΤΙΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : Περιεκτικότητα χρωμίου  25 mg/L

Οι μετρήσεις έγιναν στις γεωτρήσεις , τις δεξαμενές και σημεία του υδροδικτύου του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υπάρχει απόκλιση των εργαστηριακών αναλύσεων από την παραμετρική τιμή των 50mg/Lπου λαμβάνεται υπόψη ως ανώτερο όριο.

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος παράλειψης και ανησυχίας οφειλομένων ενεργειών για την ποιότητα του πόσιμου νερού στα συγκεκριμένα σημεία προέλευσης του νερού.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχοντας συναίσθηση της ευθύνης όσον αφορά τα θέματα Δημόσιας Υγείας  θα προβεί σε υγειονομική αναγνώριση των δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και αποστέλλοντας τα δείγματα σε διαπιστευμένο εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα θα δοθούν στη δημοσιότητα μέσω των τοπικών εντύπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ ώστε να είναι διαθέσιμα για ενημέρωση όλων και κυρίως των πολιτών.

Σε περίπτωση απόκλισης από την παραμετρική τιμή τα αποτελέσματα θα σταλούν στην Δ/νση Υδάτων της οικείας  Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία έχει την ευθύνη παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου στα γεωγραφικά όρια ευθύνης της και υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα.

Δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης και δηλώσεις δημοσίων προσώπων για το πόσιμο νερό χωρίς συγκεκριμένες αναφορές και συγκρίσεις με θεσμοθετημένες  παραμετρικές τιμές δημιουργούν σύγχυση στους πολίτες και για αυτό θα πρέπει ο καθένας μας να αναλογίζεται τις ευθύνες του όταν χειρίζεται τέτοιου είδους θέματα. Οι εντυπώσεις προκαλούν μόνο στρέβλωση της πραγματικότητας.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης για θέματα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  σε αυτά τα δημοσιεύματα, έχοντας συναίσθηση της ευθύνης τους, απαντούν όχι με βεβιασμένες κινήσεις, αλλά με υπευθυνότητα και με στοχευμένες ενέργειες οι οποίες απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο.

Περιφέρεια Πελοποννήσου για το νερό Λουτρακίου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *