Η ΖΙΤΑΚΑΤ ανάδοχος στο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στο Λουτράκι

Η ΖΙΤΑΚΑΤ αναδείχθηκε με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προσωρινή ανάδοχος για τον μεγάλο έργο που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου.  Στον διαγωνισμό της 16ης Σεπτεμβρίου προσήλθαν 10 σχήματα εκ των οποίων τελικά εγκρίθηκαν εννέα προσφορές. Η ΖΙΤΑΚΑΤ με προσφορά 47,96% μειοδότησε στον σχετικό διαγωνισμό. Δεύτερη ήρθε  η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με 33,12% και τρίτη η ΞΑΝΘΑΚΗΣ με 25,79%. 

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2021. Προσφορές υπέβαλαν επίσης οι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΝΑ, ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ,  ΕΡΓΟΡΟΗ, ΕΡΓΩ, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τώρα εφόσον δεν έχουμε ενστάσεις, η συνταχθεί η σύμβαση, θα σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια θα υπογραφεί για να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος. Το έργο είναι ποσού με ΦΠΑ 21 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ είναι 16,93 εκατ. ευρώ).

Η περιοχή του έργου, βρίσκεται στις υπώρειες του όρους Γεράνεια. Διοικητικά, οι εξυπηρετούμενοι από τα έργα οικισμοί ανήκουν, στον ενοποιημένο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

Η διάρκεια των εργασιών έχει οριστεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με μετριοπαθείς προβλέψεις το έργο θα μπορεί να ολοκληρωθεί το 2025.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την ΕΤΕπ και εντάσσεται στο πακέτο των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το αντικείμενο των έργων

Σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής των ρεμάτων Κατουνίστρα, Πράθι και Καρέλη.

Τα έργα στο ρέμα Κατουνίστρα περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 5+492,1,τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο εκβολής με κοιτόστρωση από σκυρόδεμα και προστασία με ογκολίθους.

Τα έργα στο ρέμα Πράθι περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+082 έως τη Χ.Θ 7+544,2, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο εκβολής με κοιτόστρωση από σκυρόδεμα και προστασία με ογκολίθους.

Τα έργα στο ρέμα Καρέλη περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+700,8, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο συμβολής με περιορισμένη επέμβαση με συρματοκιβώτια για τη διαμόρφωση της συμβολής του ρέματος Καρέλη στο ρ. Πράθι.

Πέραν των ανωτέρω έργων και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση της Οριστικής Μελέτης, προτείνονται συγκεκριμένα πρόσθετα έργα και στα τρία ρέματα, τα οποία περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή των έργων και η δαπάνη των οποίων έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό.

Συνοπτικά θα κατασκευασθούν:

Έργα διευθέτησης

στο Ρέμα Κατουνίστρα σε μήκος 5.492,10m με τα συνοδά του έργα,

στο Ρέμα Πράθι σε μήκος 7.462,20m με τα συνοδά του έργα και

στο Ρέμα Καρέλη σε μήκος 700,80m με τα συνοδά του έργα

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.