13/06/2024

Επίσκεψη του κ. Ιωάννη Καρβέλη, Περιφερειακού Διευθυντή Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος στον ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

0

Επίσκεψη του κ. Ιωάννη Καρβέλη, Περιφερειακού Διευθυντή Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος στον ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

 Περιφεριακού Διευθυντή Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Επίσκεψη του Περιφεριακού Διευθυντή Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος κ. Ιωάννη Καρβέλη στον ΣΕΒ Πεολποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος   παραβρέθηκε εχθές ο Περιφερειακός Διευθυντής  Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος  του ΟΑΕΔ  , κ. Καρβέλης,  ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου  κ. Γεώργιου Δ. Κεπενού.

Ο κ. Καρβέλης ενημέρωσε τα Μέλη του Δ.Σ.  για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)    και τόνισε ότι  ο Οργανισμός  εφαρμόζει  μια εξωστρεφή στρατηγική στην απασχόληση και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Για την  αξιοποίηση  αυτής της στρατηγικής ο Σύνδεσμος και οι Επιχειρήσεις-Μέλη  του θα μπορούσαν να συμβάλλουν με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο  δημιουργώντας από κοινού  τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την δημιουργία  νέων θέσεων απασχόλησης .

Ακολούθησε ενημέρωση για την λειτουργία των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ με  τις ειδικότητες στις οποίες εκπαιδεύονται οι σπουδαστές  και η συμβολή  που θα μπορούσαν να έχουν οι Επιχειρήσεις – Μέλη του Συνδέσμου  στην  υλοποίηση της πρακτικής άσκησης  για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης .

Στη συνέχεια ο κ. Καρβέλης  αναφέρθηκε στα Προγράμματα που υλοποιεί αυτήν την περίοδο ο ΟΑΕΔ και την σημαντική βοήθεια που μπορούν να  προσφέρουν αυτά στις επιχειρήσεις  εκείνες  που αποφασίζουν να ενταχθούν στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων  αξιοποιώντας  την  δυνατότητα  απασχόλησης  προσωπικού,  μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό  το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Εκ μέρους των μελών του Δ.Σ. ετέθησαν διάφορα θέματα κυρίως για τους περιορισμούς που θέτουν κάποια εκ των προγραμμάτων για την συμμετοχή των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να λειτουργούν αποτρεπτικά.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής  Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, κ. Καρβέλης  δεσμεύτηκε να εξετάσει  την άρση κάποιων από τους  αποτρεπτικούς περιορισμούς,  την μεγάλη γραφειοκρατία  που απαιτούν κάποια προγράμματα  καθώς και για την δημιουργία   ενός προγράμματος  απασχόλησης ανέργων  ειδικά στοχευμένου  για μεταποιητικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις .

Επίσης συμφωνήθηκε η συνεχής  και άμεση  πλέον συνεργασία  μεταξύ των δύο φορέων με απώτερο στόχο την διατήρηση κατ’ αρχάς και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης κυρίως σε εξειδικευμένες ειδικότητες απαραίτητες στις μεταποιητικές βιομηχανικές  μονάδες της περιοχής.

     Ο Πρόεδρος και τα Μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου  του Συνδέσμου    ευχαρίστησαν τον κ.  Καρβέλη  για την επίσκεψη του, για την ενημέρωση και συνεργασία που πραγματοποιήθηκε  και  δεσμεύτηκαν  για  την δημιουργία info desk  στον Σύνδεσμο  για την άμεση πληροφόρηση των εταιρειών – μελών  του  για όλα τα Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ  που αφορούν τις Επιχειρήσεις .

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *