18/07/2024

Επίδομα ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

0

Επίδομα ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

 360 ευρώ για τρεις μήνες έως ένα χρόνο θα μπορούν να λαμβάνουν (ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης) οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολούμενοι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ- ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την “Ημερησία” το σχέδιο της απόφασης που βρίσκεται σε διαβούλευση θέτει εννέα προϋποθέσεις τη χορήγηση του βοηθήματος :

1. Η πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.

2. Η καταβολή εισφοράς για ένα τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1/1/2012. Για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1/1/2013 η καταβολή εισφοράς για τουλάχιστον δύο έτη και για όσους διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1/1/2014 και εφεξής η καταβολή εισφοράς για τρία τουλάχιστον έτη.

3. Το συνολικό ατομικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των τριών ετών πριν τη λήψη του βοηθήματος να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 40.000 (1η πρόταση) ή 50.000 ευρώ (2η πρόταση) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των τριών ετών πριν από τη λήψη του βοηθήματος να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 80.000 ευρώ (1η πρόταση) ή 100.000 ευρώ (2η πρόταση).

4. Η διακοπή του επαγγέλματος στη ΔΟΥ για 3 τουλάχιστον μήνες από την 1/1/2012 και εφεξής.

5. Ο δικαιούχος να μην έχει αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή να μην αυτοαπασχολείται ή να μη λαμβάνει σύνταξη. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ απαιτείται η διακοπή της ασφάλισης στον Τομέα.

6. Ο δικαιούχος που διακόπτει το επάγγελμα να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία.

7. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

8. Να έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα και

9. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά λογιστική και διαχειριστική αυτοτέλεια για κάθε Ταμείο και να τεθεί χαμηλότερο εισοδηματικό όριο ώστε να καλυφθούν όσοι έχουν πράγματι ανάγκη.

Πότε καταβάλλεται και πότε διακόπτεται το επίδομα

1. Το κατώτατο βοήθημα θα είναι 360 ευρώ το μήνα (όπως και το αντίστοιχο επίδομα του ΟΑΕΔ) και θα καταβάλλεται τουλάχιστον για ένα τρίμηνο. Το ποσό του επιδόματος και ο χρόνος καταβολής θα αυξάνονται, ωστόσο, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης και καταβολής της εισφοράς, φτάνοντας κλιμακωτά έως τα 3.600 ευρώ και τους 12 μήνες.

2. Το βοήθημα καταβάλλεται αναδρομικά από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος (ή της αίτησης για τη λήψη του) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.

3. Ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων δικαιούται χορήγηση βοηθήματος από μία μόνο πηγή.

4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχοληθεί ή συνταξιοδοτηθεί έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον ΟΑΕΔ και η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή της συνταξιοδότησης.

5. Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, προσαυξημένα με τόκο υπερημερίας

 

Πηγή: NewsIt.gr

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *