19/06/2024

Εξοικονομώ 2021: αναλυτικός οδηγός για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης

0

13 Δεκεμβρίου 2021. Μάθε τα πάντα για τις αιτήσεις, τις προθεσμίες, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021. 

Χειμώνας και το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 έφτασε για να φτιάξεις το σπίτι σου εσύ, εσύ, εσύ, εσύ και μάλλον κι εσύ –και πολλοί άλλοι αλλά δεν έχουμε χώρο να σας βάλουμε όλους εσάς που μείνατε στην απέξω από το Εξοικονομώ κατ’ οίκον Ι & ΙΙ και το Εξοικονομώ – Αυτονομώ, πίκρα. 13 Δεκεμβρίου ξεκινάνε οι αιτήσεις για μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, και για τις επόμενες 50 ημέρες θα έχεις δικαίωμα να υποβάλεις την πολυπόθητη αίτηση. Αν η αίτησή σου αφορά πολυκατοικία τότε μπορείς να την υποβάλεις την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων για μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Προκειμένου να πιάσουν τον στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης και να ωφεληθούν περισσότερα νοικοκυριά, το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 έχει και κάποια καινούρια κριτήρια σχετικά με την επιλεξιμότητα της αίτησης μιας και πλέον η έμφαση δίνεται στην παλαιότητα του οικήματος και στην ενεργειακή αναβάθμιση που θα γίνει μετά τις παρεμβάσεις και όχι στο πόσο γρήγορα θα γίνει η αίτηση. Συνοπτικά το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά, που το διαφοροποιούν από τα προηγούμενα προγράμματα:

 • Έχει συνολικό προϋπολογισμό €632 εκατομμύρια.
 • Όλες οι αιτήσεις που θα κατατεθούν θα αξιολογούνται και ανάλογα θα δίνεται το ποσοστό της επιδότησης. Δεν θα υπάρχει δηλαδή χρονική προτεραιότητα για τις αιτήσεις.
 • Στοχεύει στο να αναβαθμίσει ενεργειακά τουλάχιστον 105.000 νοικοκυριά μέχρι το 2025.
 • Στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και των ενεργειακών αναγκών.
 • Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα φτάνει στο 62%.
 • Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, για έναν μήνα από την ημερομήνια έναρξης του προγράμματος και ταυτόχρονα για όλη την επικράτεια.
 • Έχει 2 κατηγορίες αιτήσεων: για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και για πολυκατοικίες.
 • Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να κάνει μία αίτηση με εξαίρεση την περίπτωση που συμμετέχει σε αίτηση πολυκατοικίας και ισχύουν διαφορετικά όρια.
 • Τα κονδύλια θα διατεθούν ανά νομό και όχι ανά περιφέρεια, όπως έγινε στο Εξοικονομώ – Αυτονομώ το 2020.
 • Τα ευάλωτα νοικοκυριά θα υπάγονται σε ξεχωριστή κατηγορία και με ξεχωριστό προϋπολογισμό €100 εκατομύρια.
 • Η ενεργειακή αναβάθμιση και η παλαιότητα του οικήματος θα έχουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας στην αξιολόγηση της αίτησης.
 • Θα υπάρχει μια λίστα επιλαχόντων, έτσι ώστε να αυξηθούν αυτοί που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα.
 • Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 12 μηνών, ενώ το 30% αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων 6 μηνών.

Πάμε να δούμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες και τι μπορείς να κάνεις για να πάρεις –ή για να είμαστε πιο σαφείς για να έχεις περισσότερες ελπίδες να πάρεις– την πολυπόθητη επιδότηση από το Εξοικονομώ 2021 και να βάλεις επιτέλους τα αλούμινια, το φυσικό αέριο κι εκείνη τη μόνωση στην ταράτσα για να μην βράζεις το καλοκαίρι.

Πότε ξεκινάει

Στις 13 Δεκεμβρίου του 2021 είναι η ημερομηνία που ανοίγει η πλατφόρμα για να κάνεις την αίτησή σου και να φτιάξεις το σπιτικό σου –αν η αίτηση αφορά μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία. Γιατί, αν αφορά πολυκατοικία, τότε οι αιτήσεις ξεκινάνε την τρίτη εργάσιμη μέρα μετά το τέλος υποβολής των αιτήσεων για μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Δεν ήταν και λίγες οι αναβολές μέχρι να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα. Σε αυτήν την καθυστέρηση ρόλο έπαιξαν και οι ανατιμήσεις και η αλλαγή στο κόστος των υλικών που αφορούν την οικοδομή και επομένως επηρεάζουν και το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021. Επίσης, το ΥΠΕΝ εξέτασε και κάποιες τροποποιήσεις στα εισοδηματικά κριτήρια ή/και στο ποσοστό επιχορηγήσεων, προκειμένου να μπορέσουν περισσότεροι να πάρουν την επιδότηση και γι’ αυτό επομένως να αργεί και το τελικό άνοιγμα της πλατφόρμας. Η σελίδα του νέου Εξοικονομώ 2021 εδώ όπου παρουσιάζεται το πρόγραμμα με πολλές λεπτομέρειες.

χέρι που τοποθετεί κέρμα σε γυάλινο βάζο

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο νέο Εξοικονομώ 2021

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη δημοσίευση από το ΥΠΕΝ, δικαίωμα συμμετοχής –οι γνωστοί σε όλους ωφελούμενοι του προγράμματος– στο Εξοικονομώ 2021 έχουν φυσικά πρόσωπα, που κατά το φορολογικό έτος 2020 και τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Η δε κατοικία, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να είναι νόμιμη, να χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα και το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης να είναι στην κατηγορία Γ ή και χαμηλότερη.

Τι σημαίνει να έχεις εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία;

Σημαίνει ότι το φυσικό πρόσωπο που θα υποβάλει την αίτηση για κάποια κατοικία θα πρέπει να έχει την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της κατοικίας αυτής.

Αν τώρα είστε περισσότεροι εμπράγματοι δικαιούχοι για κάποια κατοικία, δηλαδή αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει την ψιλή κυριότητα και κάποιος άλλος την επικαρπία, θα πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας –να συμφωνήσετε κοινώς–  και τελικά η αίτηση να υποβληθεί από έναν δικαιούχο και συγκεκριμένα από αυτόν που τη χρησιμοποιεί για ιδιοκατοίκηση. Κοινώς αυτόν που μένει εκεί.
Εντάξει, είναι για καλό σκοπό παιδιά, μην κοιτάμε το δάχτυλο.

Προσοχή μόνο στην περίπτωση που απέκτησες το εμπράγματο δικαίωμα μετά τις 31/12/2020, γιατί τότε δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση στο πρόγραμμα.

Επίσης προσοχή αν έχεις την ψιλή κυριότητα, όπου δεν έχεις ακριβώς τα ίδια διακαιώματα με αυτόν που έχει την επικαρπία ή την πλήρη κυριότητα σε όλες τις περιπτώσεις αίτησης.

Επιλέξιμες κατοικίες

Για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 θα πρέπει να βάζει τικ στα εξής τέσσερα:

 • Να είναι νόμιμη
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • Να χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία
 • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα πρέπει να έχει συνταχθεί από την 1/2/2020 και μετά και να υπάγεται σε κατήγορια χαμηλότερη ή ίση από την Γ.

Τι σημαίνει να είναι νόμιμη μια κατοικία;

Για να είναι νόμιμη μια κατοικία θα πρέπει να έχει οικοδομική άδεια. Αν δεν έχει οικοδομική άδεια που ανταποκρίνεται στην παρούσα κατάσταση του οικήματος, θα πρέπει να καταθέσεις σχετικό έγγραφο που να τη νομιμοποιεί.

Κύρια κατοικία

Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η κατοικία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία κατά το φορολογικό έτος 2020, κάτι που δηλώνεται στο Ε1. Αν για κάποιον λόγο δεν ισχύει αυτό, αν για παράδειγμα ήταν κενή κατά το φορολογικό έτος 2020, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα φορολογικά έτη 2019 και 2018 για να αποδείξεις ότι ήταν κύρια κατοικία.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το ΠΕΑ που θα πρέπει να έχει εκδοθεί αφορά το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ), θα πρέπει να έχει βγει πριν την υποβολή της αίτησης και είναι απαραίτητο για να την οριστικοποιήσεις. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι γίνονται δεκτά και ΠΕΑ που εκδόθηκαν και μετά τις 27/11/2017 αλλά και αυτά που εκδόθηκαν μετά τις 1/2/2020.

ποδήλατο παρκαρισμένο έξω από σπίτι

Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ένα σπίτι που νοικιάζω ή παραχωρώ;

Ναι, αν εσύ νοικιάζεις ή παραχωρείς ένα σπίτι –και στο οποίο πάντα έχεις εμπράγματο δικαίωμα– σε κάποιον άλλον, και εκείνος το δηλώνει σαν κύρια κατοικία, μπορείς να το αναβαθμίσεις ενεργειακά πολύ ευχαρίστως αρκεί να έχεις την επικαρπία ή την πλήρη κυριότητα. Αν έχεις ψιλή κυριότητα απλώς δεν μπορείς να υποβάλλει εσύ την αίτηση.

Πρόσεξε μόνο πώς, σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις de minimis του Κανονισμού 1407/2013 της ΕΕ και τις οποίες θα πρέπει να δεχτείς καθώς επίσης και να μαζέψεις κάποια άλλα έγγραφα που να δείχνουν ότι συμμορφώνεσαι με αυτούς τους κανονισμούς τόσο εσύ όσο και ο ενοικιαστής.

Εισοδηματικά κριτήρια και ποσοστό επιχορήγησης: μάθε αν και πόσο δικαιούσαι

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 κατηγορίες επιδοτήσεων με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια και αφορά τις περιπτώσεις της ιδιοκατοίκησης και της ενοικίασης/παραχώρησης σε τρίτο.

Για την περίπτωση ιδιοκατοίκησης  το ποσοστό επιδότησης ξεκινάει από το 40% και μπορεί να φτάσει το 75%, ενώ στην περίπτωση ενοικίασης/παραχώρησης το ποσοστό επιδότησης είναι σταθερό και ανεξάρτητο από το εισόδημα στο 40%.

πίνακας με τα ποσοστά επιχορήγησης για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021

Μέγιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση και επιπλέον επιδοτήσεις

Ο μέγιστος προϋπολογισμός  για κάθε αίτηση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από:

 • €28.000 για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία
 • το γινόμενο: €180 x τμ (σύμφωνα με το Ε9)
 • το γινόμενο: €0.9 x τμ/kWh ετήσιας εξοικονομούμενης ενέργειας

Σημείωση: Τα €28.000 είναι το ανώτατο πλαφόν σε κάθε περίπτωση και λαμβάνεται υπόψιν όποιο από τα δύο γινόμενα είναι μικρότερο.

Ενώ οι ενέργειες που επιδοτούνται επιπλέον από το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 είναι οι:

 • Α’ ΠΕΑ
 • Β΄ΠΕΑ
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 • Σύμβουλος έργου
 • Άδεια / Μελέτη

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Όπως είπαμε, πλέον θα αξιολογούνται όλες οι αιτήσεις με βάση νέα κριτήρια και δεν θα δίνεται χρονική προτεραιότητα. Συγκεκριμένα, τα καινούρια κριτήρια και η βαρύτητά τους είναι:

πίνακας με τα κριτήρια αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας για το Εξοικονομώ 2021

Σημείωση: Οι βαθμοημέρες είναι οι βαθμοημέρες θέρμανσης, δηλαδή πόσες ημέρες χρειάζεται να θερμαίνεται ένα οίκημα.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα στο νέο πρόγραμμα;

Σε αυτό το πρόγραμμα καταργείται η προτεραιότητα που ίσχυε στο προηγούμενο και διαμορφώνεται πλέον με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως εξής και με φθίνουσα σειρά:

 1. ΑμεΑ
 2. Μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι και πολύτεκνοι
 3. Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα
 4. Παλιά κτίρια με χαμηλή ενεργειακή κλάση και βρίσκονται σε περιοχές με μεγάλες ανάγκες θέρμανσης

Μετά από αυτή την αξιολόγηση, λαμβάνονται υπόψιν τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας έτσι ώστε να βγει το τελικό πόσο επιδότησης που θα δοθεί σε κάθε αίτηση.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Και αφού είπαμε όλα αυτά τα της γραφειοκρατίας και αφού βρήκες όλα αυτά που χρειάζεσαι (Ε1, ΠΕΑ κλπ) και αφού έκλεισες και συνεδρία σε ψυχολόγο για την κρίση ταυτότητας που σου δημιούργησαν τα της ψιλής κυριότητας και επικαρπίας και τα ρέστα, πάμε στο fun της υπόθεσης.

Πάμε να δούμε τι μπορείς να αλλάξεις στο σπίτι σου με το Εξοικονομώ 2021, πώς μπορείς να το αναβαθμίσεις ενεργειακά και να κάνεις τη ζωή σου –και την τσέπη σου, βεβαίως βεβαίως– καλύτερη. Κοινώς, σε απλά ελληνικά, πάμε να δούμε ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για φέτος.

infographic με κάποιες επιλέξιμες παρεμβάσεις

Ανάλογα λοιπόν με τον τύπο κατοικίας και αίτησης –μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία– υπάρχουν οι εξής επιλέξιμες παρεμβάσεις:

 • Κουφώματα
 • Συστήματα θέρμανσης/ ψύξης
 • Αερισμός
 • Θερμομόνωση
 • Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Τοπικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά
 • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης
 • Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ μπορείς να δεις ένα παράδειγμα για το πώς θα περιγράψεις τις παρεμβάσεις στην αίτησή σου όταν θα έρθει εκείνη η ώρα.

Οι μόνες παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες –δηλαδή οι μόνες για τις οποίες δικαιούσαι επιδότηση– είναι αυτές που θα ολοκληρωθούν μετά την έκδοση του Α’ ΠΕΑ.

Προσοχή: Σε περίπτωση που έχεις βγάλει το Α’ ΠΕΑ μετά την 27.11.2017 και πριν την 01/02/2020, δεν δικαιούσαι επιδότηση για τα έξοδα έκδοσης αυτού του ΠΕΑ αλλά οι παρεμβάσεις που προκύπτουν από αυτό μπορούν να γίνουν δεκτές στο πρόγραμμα. Να σου θυμίσουμε ότι στο Εξοικονομώ 2021 καλύπτονται εξολοκλήρου οι δαπάνες για την έκδοση των Α’ και Β’ ΠΕΑ, αρκεί να είναι εντός των ημερομηνιών που ορίζονται από το πρόγραμμα.

Σημαντικές ημερομηνίες

Φέτος δεν έχεις τόσες ημερομηνίες για να θυμάσαι όσες πέρσι, το 2020, με το Εξοικονομώ-Αυτονομώ. Φέτος τα πράγματα είναι πιο απλά και οι σημαντικές ημερομηνίες είναι:

 • Έχεις 50 ημέρες από τη στιγμή της έναρξης του προγράμματος προκειμένου να υποβάλεις την αίτησή σου.
 • Η ημερομηνία έναρξης για την επιλεξιμότητα δαπανών είναι η 01/02/2020.
 • Οι όποιες παρεμβάσεις κριθούν επιλέξιμες θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 12 μηνών από την απόφαση υπαγωγής.
 • Εντός 180 ημερών από την υπαγωγή της αίτησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Θα έχεις 60 ημέρες να υποβάλεις την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις.
 • Σε περίπτωση που θέλεις να πάρεις δάνειο,έχεις 120 ημέρες για την έναρξη και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα έχεις 90 ημέρες από την απόφαση υπαγωγής τπυ έργου.
 • Έχεις έναν χρόνο από την υπαγωγή της αίτησης, δηλαδή 365 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσεις το σύνολο του έργου.
 • Αν θέλεις να υποβάλεις ένσταση έχεις προθεσμία 10 ημέρες.

Δικαιολογητικά

Ουψ! Δεν τελείωσε η γραφειοκρατία, απλώς κάναμε ένα διάλειμμα. Εδώ σου μαζέψαμε όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείς για να κάνεις την αίτησή σου, ένα προς ένα, έτσι ώστε να έχεις μια λίστα να βάλεις τικ όπου χρειάζεται όταν θα έρθει εκείνη η ώρα.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείς λοιπόν είναι:

 • Κωδικοί TAXISnet
 • Δήλωση για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών αν είναι απαραίτητο αυτό και η οποία θα πρέπει να γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα.
 • Ε1, μιας και εκεί δηλώνεται η κύρια κατοικία ενός φυσικού προσώπου.
 • Ε2, σε περίπτωση που ενοικιάζεται ένα ακίνητο.
 • Ε9 σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Πιστοποιητικό καταχώρησής του στο Κτηματολογικό Γραφείο
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι το οίκημα θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο. Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση θα πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ εκείνου που θα χρησιμοποιεί σαν κύρια κατοικία το οίκημα.
 • Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
κουμπαράς γουρουνάκι με κέρματα γύρω γύρω

Προσοχή: Αν χρειαστείς οποιοδήποτε από τα τρία Ε1, Ε2 ή Ε9 φρόντισε ότι αναγράφεται σωστά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Επίσης αν έχεις βγάλει το Α’ ΠΕΑ μετά την 27.11.2017 και πριν την 01/02/2020, δεν δικαιούσαι επιδότηση για τα έξοδα έκδοσης αυτού του ΠΕΑ αλλά οι παρεμβάσεις που προκύπτουν από αυτό μπορούν να γίνουν δεκτές στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία της αίτησης για το νέο Εξοικονομώ 2021 βήμα-βήμα

Στα καλά νέα έχουμε ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για να υποβάλεις την αίτησή σου.

Έναρξη υποβολής αίτησης: Από τη στιγμή που ανοίγει η πλατφόρμα –13 Δεκεμβρίου δηλαδή– θα έχεις 50 ημέρες προκειμένου να την υποβάλεις. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορείς να ακυρώσεις την αίτησή σου και να την υποβάλεις ξανά. Για την περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων για τις μονοκατοικίες και τα μεμονωμένα διαμερίσματα.

Οριστικοποίηση και στάδιο αξιολόγησης: Όταν θα καταθέσεις και το τελευταίο απαραίτητο δικαιολογητικό και θα πατήσεις υποβολή, η αίτησή σου θα περάσει στο στάδιο αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Μπορείς κι εσύ από πριν, να αξιολογήσεις την αίτησή σου βέβαια.
Εδώ να πούμε ότι δε χρειάζεται να καταθέσεις κάποιο δικαιολογητικό σε φυσική μορφή.

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης: Αφού περάσει ο 1 μήνας υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα. Σε αυτό το στάδιο μπορείς να υποβάλεις και ένσταση αν το κρίνεις απαραίτητο και προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης: Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα και το ποσό της επιδότησης που δικαιούσαι.

Επιδότηση: Αφού λοιπόν γίνει κι αυτό, το ποσό της επιδότησης θα καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη για να αρχίσουν να πιάνουν δουλειά τα κομπρεσέρ. Η επιδότηση θα κατατεθεί σε δύο δόσεις: η πρώτη δόση θα αντιστοιχεί στο 50% της επιδότησης μετά την απόφαση υπαγωγής και το υπόλοιπο 50% στο τέλος του έργου. Ο ιδιοκτήτης με αυτό το ποσό και τη δική του συμμετοχή θα πρέπει να εξοφλήσει τα συνεργεία.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή ΠΕΑ είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει την ενεργειακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα κτίριο τη στιγμή που εκδόθηκε. Δηλαδή, σε ποια κατηγορία ανήκει.

Για να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα χρειάζεσαι δύο: το Α’ ΠΕΑ και το Β’ ΠΕΑ. Δηλαδή χρειάζεσαι ένα πριν υποβάλεις την αίτηση, έτσι ώστε να φαίνεται η ενεργειακή τάξη στην οποία ανήκει το σπίτι σου –και είναι απαραίτητο να είναι σε κατηγορία Γ ή μικρότερη– και χρειάζεσαι και ένα δεύτερο, το οποίο θα δείχνει την ενεργειακή τάξη στην οποία είναι το σπίτι σου μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων –και το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 κατηγορίες πιο πάνω από το αρχικό.

Αν το σκεφτείς είναι λογικό, γιατί τόσο αυτό όσο και το προηγούμενο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα Α’ και Β’ ΠΕΑ είναι ένα μέτρο της μεταβολής αυτής.

Νέο Εξοικονομώ 2021 για πολυκατοικίες: τι ισχύει

Όπως και πέρσι έτσι και φέτος, το πρόγραμμα προβλέπει αιτήσεις πολυκατοικιών με τη συμμετοχή μεμονωμένων διαμερισμάτων. Την αίτηση υποβάλλει ο εκπρόσωπος (φυσικό πρόσωπο) των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, όπως αποφασίστηκε σε Γενική Συνέλευση.
Πάμε να δούμε πού θα πρέπει να βάλεις τικ για να πάρει η πολυκατοικία σου την επιδότηση:

 • Πριν από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει η πολυκατοικία να διαθέτει ΑΦΜ.
 • Αν κάποιος ιδιοκτήτης διαμερίσματος επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτήν την αίτηση θα πρέπει να ελέγξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Στην αίτηση δεν μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματικοί χώροι της πολυκατοικίας.
 • Για να υποβληθεί αίτηση θα πρέπει όλοι οι συνιδιοκτήτες να συμμετέχουν στις κοινόχρηστες παρεβάσεις ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει ατομική αίτηση.
 • Θα πρέπει να έχει εκδοθεί Α’ ΠΕΑ που αφορά το συνολο το κτίριο όπως επίσης και το Β’ ΠΕΑ.
 • Όλοι οι συνιδιοκτήτες θα πρέπει να συνεργαστούν με την ίδια τράπεζα και τον ίδιο σύμβουλο.

Τι πρέπει να κάνεις για να πάρεις επιδότηση από το νέο Εξοικονομώ 2021;

Μεταξύ μας; Μπορείς να παίξεις και ένα Τζόκερ. Τις ίδιες πιθανότητες έχεις και για τα δύο και άσε που το Τζόκερ θα σου βγει και πιο φθηνό εδώ που τα λέμε. Εντάξει, αστειευόμαστε.

Γενικά το πρόγραμμα φέτος στοχεύει σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και παλιά σπίτια στα οποία και θα δίνει προτεραιότητα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι όποιος προλάβει, αλλά θα γίνεται αξιολόγηση της αίτησης. Επίσης, το Νέο Εξοικονομώ 2021 στοχεύει στο να αναβαθμίσει περισσότερα νοικοκυριά –50.000 για την ακρίβεια– και γι’ αυτό έχουν γίνει αλλαγές τόσο στη διάρκεια όσο και στη χρηματοδότηση. Από τη μεριά σου όμως αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι καλά προετοιμασμένος κυρίως και, αν κρίνεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, να τη ζητήσεις εγκαίρως.

Τι σημαίνει αυτό;

 1. Αρχικά φρόντισε να κατανοήσεις αν και σε ποια εισοδηματική κατηγορία ανήκεις. Θέλει λίγο συγκέντρωση αλλά βάλαμε κι εμείς το χεράκι μας ε; Ναι.
 2. Στη συνέχεια προσπάθησε να μαζέψεις όλα τα δικαιολογητικά που θα σου χρειαστούν σε όλη τη διάρκεια της αίτησης –για όσα είναι εφικτό προφανώς, το δεύτερο ΠΕΑ ας πούμε δεν γίνεται να το έχεις από την αρχή. Και εδώ το βάλαμε το χεράκι μας. 😉
 3. Αφού μαζέψεις τα δικαιολογητικά φρόντισε να τα έχεις σε μορφή pdf στον υπολογιστή σου. Ιδανικά, μην τα έχεις σκόρπια μεταξύ email, download και του φακέλου με τις φωτογραφίες από τα βαφτίσια του Γιαννάκη. Μάζεψέ τα σε έναν φάκελο ο οποίος θα έχει μόνο δικαιολογητικά σχετικά με το πρόγραμμα. Ακόμα πιο ιδανικά; Δώστου και ένα ανάλογο όνομα και άστον στην επιφάνεια εργασίας.
 4. Αφού κάνεις τα παραπάνω, αν έχεις αμφιβολία για κάποιο από τα έγγραφα ή για οτιδηπότε άλλο και δεν στην κάλυψε ο οδηγός του προγράμματος ίσως είναι καλή ιδέα να πάρεις τη γνώμη ενός συμβούλου που ειδικεύεται σε αυτά.
 5. Τέλος, θα χρειαστείς και λίγη τύχη κακά τα ψέματα!
φωτογραφία από το περιβάλλον εισόδου στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που πρέπει να αποφύγεις για να εγκριθεί η αίτησή σου εγκαίρως;

Οι αριθμοί λένε ότι υπάρχουν κάποιες συχνές ελλείψεις στις αιτήσεις. Δες λοιπόν τα πιο συχνά λάθη κατά τη διαδικασία της αίτησης στο Εξοικονομώ 2021 και φρόντισε να μην τα κάνεις και συ αν θες να αναβαθμίσεις το σπιτάκι σου στην ώρα του.

 • Κάνε σωστή ταυτοποίηση του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, φρόντισε τα τετραγωνικά που είναι δηλωμένα στην αναρτημένη οικοδομική άδεια να είναι ίδια με αυτά που έχεις βάλει στην αίτησή σου. Το 50% των αιτήσεων έχει λάθος στοιχεία ταυτοποίησης ακινήτου.
 • Συμπλήρωσε σωστά το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσης. Δηλαδή; Φρόντισε τα στοιχεία που θα δηλώσεις εκεί να αντιστοιχούν με αυτά που είναι στα τιμολόγια. Το 40% των αιτήσεων δεν έχει σωστά συμπληρωμένο το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσης.
 • Συμπλήρωσε σωστά τα πεδία που είναι σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των παρεμβάσεων καθώς επίσης και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών Συμβούλου και Μελετητή. Το 30% έχει λάθη σε αυτά τα πεδία.
 • Πρόσθεσε σωστά τα στοιχεία Ανάδοχων/Προμηθευτών και φρόντισε να συμπίπτουν με αυτά που αναγράφονται στα τιμολόγια. Το 30% των αιτήσεων δεν έχει σωστά αυτά τα στοιχεία.
 • Φρόντισε στην αίτηση να συμπεριλαμβάνονται μόνο επιλέξιμες παρεμβάσεις ή/και μελέτες. Στο 20% των αιτήσεων οι Σύμβουλοι Έργου αιτούνται μη επιλέξιμες μελέτες.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *